YH-utbildning

Yrkeshögskoleutbildning (YH) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier med arbetslivsanknytning. Utbildningarna ska matcha arbetslivets kompetensbehov.

YH-utbildningarna finns inom olika branscher är öppna för alla som har slutbetyg från gymnasieskolan. Undersökningar visar att en hög andel av eleverna får jobb efter examen från YH-utbildningar.

Förpackningsingenjör Packaging Solution Engineer - miljö och hållbarhet

Snabbfakta Förpackningsingenjör

Omfattning

400 YH-poäng (ca 2 år)

Studietakt

100%

Examen

Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad

Ja

Undervisningsspråk

Svenska och engelska

Kvalifikationsnivå (SeQF)

5

Studerandeavgift

Nej

Kursstarter

augusti 2023, augusti 2024, augusti 2025

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i

 • Förpackningens effekter genom hela värdekedjan – en helhetsbild från förpackningens råmaterial till dess att slutprodukten når kunden hel och ren samt materialet återvinns och cirkeln sluts.
 • De generella och specifika utmaningarna kopplade till processen, oavsett om det handlar om förpackningar för lax, flingor, mobiltelefoner, medicin, kosmetika eller stora tunga matbord.
 • Produktutvecklingsprocessen för både förpackningen och även för produkten inuti förpackningen.
 • Vilka försäljningskanaler som finns och vilka fördelar och utmaningar de olika kanalerna bjuder på utifrån de olika intressenternas perspektiv. Försäljning, analys och cirkulär ekonomi spelar en viktig roll i detta moment.
 • De i branschen vanligast förekommande förpackningsmaterialen - från råvara och hela vägen till att cirkeln sluts med återvinning (egenskaper, pris, miljöpåverkan etc).
 • Krav och märkningar kopplade till material, miljö, cirkulär ekonomi och spårbarhet.
 • De många olika internationella och globala krav som finns under hela värdekedjan. Förutom kundens höga förväntningar så har vi legala krav och även krav kopplade till säkerhet och miljö. Inom många områden finns det även företags- och branschspecifika krav.
 • Verktyg för att effektivisera produktionsprocesser (bl.a. Lean Production).
 • De olika kostnaderna som en förpackning adderar under hela värdekedjan. Kunna använda modeller för kalkylering, analys och simulering av dessa kostnader.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

 • Konstruera optimerade förpackningar och lösningar till en rad olika produkter med varierande utmaningar i värdekedjan (hållbarhetstid, obruten kylkedja, ömtåligt gods, stora/skrymmande/tunga produkter m.m.)
 • I specifika programvaror och hård-och mjukvara kopplade till skärbord och 3D-printing samt Adobes grafiska programvaror m.fl.
 • Generella programvaror såsom Officepaketet – Word, Excel och Powerpoint samt verktyg för global interaktion såsom Teams och Zoom.
 • Projekt och workshopledning – att förbereda och leda en lyckad och inspirerande workshop samt paketera och distribuera resultatet.
 • Ta fram prototyper m.h.a. skärbord och andra verktyg.
 • Applicera befintliga testmetoder på egenutvecklade lösningar samt kreativt och nyfiket testa nya testmetoder (hur kan vi simulera/testa en produkts resa under 140 mil på skakiga dåliga vägar...med värme, kyla och damm?).
 • Att utveckla lösningar anpassade för produktion oavsett vilken typ av pack-liner det handlar om (från manuella till helautomatiska eller högteknologiska Robotceller).
 • Projektledning - att leda och delta i projekt. Att skriva en skarp projektbeskrivning, tidsplanering, säkra resurser, bygga ett väl fungerande team och operativ driva projektet framåt mot ett tydligt mål.
 • Att bedriva kontinuerligt förbättringsarbete genom att samla in data och analysera som grund för beslut om förbättringsaktiviteter (inom kostnad, arbetsmiljö och säkerhet etc.).
 • Kommunicera tydligt och ha kunskap och verktygen för att få den att ske (presentationsteknik etc).
 • Det engelska språket - terminologi kopplad till förpackningens hela värdekedja och produktutveckling generellt.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha specialiserade och fördjupade kompetenser för att:

 • Arbeta i en ständigt föränderlig global miljö med många intressenter såväl inom som utanför Sverige.
 • Kunna tolka lagar och regler kopplade till förpackningar och med kreativitet och kompetens navigera mot lösningar som uppfyller (och gärna överträffar) kraven på alla områden.
 • Förstå de olika kundernas behov och förväntningar och via dialog kunna samla och tolka feedback som grund för olika förbättringsaktiviteter.
 • Skapa den individuella och totala packlösningen som fungerar på bästa sätt också för både logistik och transportområdet.
 • Att proaktivt jobba för att de högaktuella områdena miljö, hållbarhet och cirkulär ekonomi finns med på agendan under all utveckling av produkter och förpackningar.
 • Skapa tydlig dokumentation i både text, bilder och ritningar kopplat till produkter och förpackningar.
 • Jobba med kontinuerligt förbättringsarbete och innovation kopplat till förpackningens hela värdekedja.

Kursöversikt

Kursöversikt

Kursnamn

Kurstyp

Poäng

A Förpackningens effekter genom hela värdekedjan

Standard

20

B Förpackningsmaterial och innovation

Standard

30

C Förpackningskonstruktion och testning

Standard

30

D Kommunikation, engelska och dokumentation

Standard

25

E Digital kompetens och projektledning

Standard

25

F LIA 1

LIA

40

G LEAN Förpackning och automation

Standard

20

H Miljö, hållbarhet och kravställningar i en cirkulär ekonomi

Standard

40

I Kunden - internt, externt och globalt

Standard

20

J Logistik och transport

Standard

40

K Försäljning, ekonomi och analys

Standard

20

L LIA 2

LIA

50

M Examensarbete

Examensarbete

20

N Produktutvecklingsprocessen

Standard

20

Summa:


400

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 30 jan kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?