Samhällsorientering

Samhällsorientering är en gratis kurs om det svenska samhället, för dig som är med i etableringsprogrammet i Arbetsförmedlingens regi eller anhöriginvandrare. Det är en rättighet för dig att få samhällsorientering.

Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta din etablering i arbets- och samhällslivet. Målen är att du utvecklar kunskap om grundläggande värderingar, samhällsorganisation och praktiskt vardagsliv.

Kursen ges på ditt modersmål eller på det språk du behärskar bäst.

Kursinnehåll

  • Att komma till Sverige
  • Att bo i Sverige
  • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
  • Individens rättigheter och skyldigheter
  • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
  • Att påverka i Sverige
  • Att vårda sin hälsa i Sverige
  • Att åldras i Sverige


Kursen omfattar totalt 100 timmar. Upplägget är varierat och innefattar föreläsningar, diskussionspass, gästföreläsare och studiebesök. Din aktiva medverkan är viktig och dialogen är i fokus.

Anmälan till samhällsorientering Länk till annan webbplats.

Vill du veta mer?

Prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen eller Socialförvaltningen.

Du kan också kontakta samordnaren för samhällsorienteringen i Älmhults kommun.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 23 feb kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?