Utbildningar

 • Grundläggande kurser

  På Haganässkolan erbjuder vi undervisning i Engelska, Matematik, Samhällskunskap och Svenska/Svenska som andraspråk. Övriga kurser som kan sökas är Religionskunskap, Historia, Geografi, Fysik, Kemi och Biologi.

 • Gymnasiala kurser

  Från och med hösten 2022 erbjuder vi på gymnasial nivå Svenska, Svenska som andraspråk, Engelska och Matematik endast på distans. Kurserna leds av lärare på vuxenutbildningen i Älmhult.

 • Svenska för invandrare (SFI)

  Svenska språket är en nyckel till studier och arbetsliv. Den här utbildningen vänder sig till dig som har annat modersmål än svenska och vill ha grundläggande kunskaper i svenska språket och svenskt samhällsliv.

 • Lärlingsutbildning

  I samarbete med Allbo Lärcenter i Alvesta kan du genom oss även läsa en Lärlingsutbildning till Serviceassistent, i kombination med SFI.

 • Komvux som särskild utbildning

  För dig som fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada erbjuder vi Komvux som särskild utbildning.

 • Yrkesvuxutbildningar - ett snabbspår ut i arbetslivet

  Välkommen till våra utbildningar som är starkt förankrade i det lokala näringslivet. Detta betyder att det finns en stor efterfrågan på arbetsmarknaden på personer med dessa utbildningar. Ett snabbspår ut i arbetslivet kan vi kalla det för, med en sömlös övergång mellan studier och arbetsliv.

 • Särskild prövning

  Om du saknar betyg i en kurs, behöver komplettera eller läsa upp dina gymnasiebetyg, kan du göra en särskild prövning.

 • Samhällsorientering

  Samhällsorientering är en gratis kurs om det svenska samhället, för dig som är med i etableringsprogrammet i Arbetsförmedlingens regi eller anhöriginvandrare. Det är en rättighet för dig att få samhällsorientering.