Elmeskolan

Elmeskolan är en tvåparallellig F-6 skola i Älmhults kommun. Hösten 2022 kommer vi att dela lokaler med Paradisskolan.

På Elmeskolan satsar vi på Elmemodellen, ett pedagogiskt arbetssätt där alla elever har tillgång till en egen arbetsplats med många anpassningar.

Vi flyttar till Paradisskolan hösten 2022

Elever och lärare på Elmeskolan flyttar till nybyggda Paradisskolan hösten 2022 och där kommer vi att dela lokaler med Paradisskolan. Skolskjuts kommer varje dag att gå från centrala Älmhult upp till Paradisskolan i Västra Bökhult.

Paradissskolan har plats för cirka 700 elever, från förskoleklass till årskurs 6. Hemvister för elever, olika typer av klassrum, bibliotek, kök och kontor börjar nu att ta form. Idrottshallen blir fullskalig med plats för bland annat basket, handboll och innebandy.

Schema Elmeskolan

Här kan du ta del av schema för Elmeskolans olika klasser.

Schema Elmeskolan Länk till annan webbplats.

Skolplikt och frånvaro

Från förskoleklass har alla elever i grundskola skolplikt. Det innebär att de har rätt och skyldighet att ta del av undervisningen.

Anmäla frånvaro

Vid sjukdom eller kortare frånvaro av annat slag, exempelvis tandläkarbesök, måste frånvaron anmälas till skolan. Som vårdnadshavare sjukanmäler och anmäler du ditt barns frånvaro via Skolportalen eller via appen IST Home skola. Inloggning sker via BankID.

Om du inte har BankID anmäler du frånvaro via ditt barns skolexpedition, se kontaktuppgifter nedan.

Skolportalen Älmhults kommun

Elevers ledighet

Det är viktigt för ditt barn att vara i skolan så mycket som möjligt. En elev kan dock få en kortare ledighet beviljad för enskilda angelägenheter. Finns det synnerliga skäl kan eleven få ledigt en längre tid. Ansök om ledighet i god tid. Ledigheter längre än tio dagar beslutas av rektor.

Ansökan om ledighet för skolan Länk till annan webbplats.

Fritidshem Elmeskolan

Elmeskolans fritidshem har sin verksamhet i egna lokaler på skolan. Vi har tillgång till olika ämnessalar, till exempel bildsal och musiksal. Vår nybyggda skolgård inbjuder till lek och rörelse. På gångavstånd finns även Nya Haganäsbadet. Eleverna erbjuds aktiviteter i grupper under veckan och lärandet utgår från ett årshjul med olika fokusområden.

App för att hantera schema och frånvaro

Älmhults kommun använder ett digitalt verktyg för att sköta närvaron på fritids. I appen IST Home Skola kan du hantera ditt barns tider.

Telefonnummer fritidshem Elmeskolan

Telefonnummer fritidshem Elmeskolan

Avdelning

Telefonnummer

Fritidshem Elmeskolan

0476-64 24 39

Regelverk skola och fritidshem

Vår verksamhet regleras av flera dokument som tagits fram på nationell och lokal nivå. I dem kan vi finna både inspiration, kunskap och tydliga krav.

Elevhälsa

Elevhälsan arbetar för en lärmiljö som elever kan utvecklas positivt i. Från och med förskoleklass upp till och med gymnasiet består elevhälsan av rektor, skolsköterska, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagogisk kompetens. Ofta arbetar också andra i hälsoarbetet, i och utanför skolan.

Läs mer om elevhälsa i Älmhults kommun

Telefonnummer Elevhälsa Elmeskolan

Telefonnummer till elevhälsan på Elmeskolan

Ansvarig

Telefonnummer

Vedran Misic, kurator

0476-64 24 25

Cecilia Nordstrand, skolsköterska

0476-64 24 93

Hitta matsedel

Läsårstider 2021-2022

Vårtermin

Tisdag 11 januari – fredag 10 juni 2022

  • Sportlov vecka 8
  • Studiedag onsdag 16 mars
  • Påsklov vecka 15
  • Lovdag fredag 27 maj

Kompetensutvecklings- och planeringsdagar vårtermin 2022

  • Måndag 10 januari
  • Onsdag 16 mars
  • Måndag 13 juni – torsdag 16 juni

Beslut om läsårstider fattas enligt gällande delegeringsordning.

Läs mer läsårstider

Skolskjuts

Du som går i kommunal grundskola kan ha rätt till skolskjuts. Här har vi samlat all information om skolskjuts.

Läs mer om skolskjuts

Modersmål

Barn som talar ett annat språk än svenska hemma kan få undervisning i sitt modersmål i skolan från och med årskurs 1.

Läs mer om modersmål

Kontakta Elmeskolan

Här hittar du kontaktuppgifter till Elmeskolan.

Eva-Lena Brafield, rektor

Emil Svensson, biträdande rektor

Skolexpedition

Postadress Elmeskolan

Box 501
343 23 Älmhult

Besöksadress Elmeskolan

Östra Esplanaden 15 B
343 31 Älmhult

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 17 aug kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?