Älmhults Montessoriskola

Byggnad och skolgård Klöxhultsskolan

Välkommen till Älmhults Montessoriskola F-6. Vi finns i Klöxhultsskolans lokaler i Älmhult.

Montessoripedagogiken är en internationellt erkänd metod där man utgår från varje enskild individs inre drivkraft att lära. Hos oss får eleverna känna att de arbetar för sin egen skull - inte för lärarens. Känslan av att lyckas med ett jobb som man själv har valt skapar naturlig arbetsglädje och uppmuntran.

Med det fria valet menas att eleven självt efter intresse och i samråd med läraren väljer arbetsområde samt hur och när arbetet ska utföras. Montessoripedagogikens frihet i fostran är inte detsamma som frihet från fostran.

Vår personal

Vår personal har en traditionell utbildning till exempel till fritidspedagog eller lärare. Därefter byggs den på med montessoripedagogisk utbildning.

Vår personal lever upp till att vi har en integrerad verksamhet där alla har en flexibel inställning till sitt arbete och stöttar där det behövs. Eleverna tillåts att vara aktiva och pedagogerna observerar barnet under tiden för att kunna handleda barnet vidare i dess utveckling.

Schema Montessoriskolan

Här kan du ta del av schema för våra olika klasser.

Schema Montessoriskolan Länk till annan webbplats.

Skolplikt och frånvaro

Från förskoleklass har alla elever i grundskola skolplikt. Det innebär att de har rätt och skyldighet att ta del av undervisningen.

Anmäla frånvaro

Vid sjukdom eller kortare frånvaro av annat slag, exempelvis tandläkarbesök, måste frånvaron anmälas till skolan. Som vårdnadshavare sjukanmäler och anmäler du ditt barns frånvaro via Skolportalen eller via appen IST Home skola. Inloggning sker via BankID.

Om du inte har BankID anmäler du frånvaro via ditt barns skolexpedition, se kontaktuppgifter nedan.

Skolportalen Älmhults kommun

Elevers ledighet

Det är viktigt för ditt barn att vara i skolan så mycket som möjligt. En elev kan dock få en kortare ledighet beviljad för enskilda angelägenheter. Finns det synnerliga skäl kan eleven få ledigt en längre tid. Ansök om ledighet i god tid. Ledigheter längre än tio dagar beslutas av rektor.

Ansökan om ledighet för skolan Länk till annan webbplats.

Fritidshem Montessoriskolan

På Montessoriskolan finns fritidshem för åk F-2 och Oasenklubben för åk 3-6.

App för att hantera schema och frånvaro

Älmhults kommun använder ett digitalt verktyg för att sköta närvaron på fritids. I appen IST Home Skola kan du hantera ditt barns tider.

Telefonnummer avdelningar på fritidshem

Avdelningar Fritidshem

Avdelning

Telefonnummer

Montessoriskolans fritidshem F-2

0476-550 18

Oasen åk 3-6

0766-97 06 24

Regelverk skola och fritidshem

Vår verksamhet regleras av flera dokument som tagits fram på nationell och lokal nivå. I dem kan vi finna både inspiration, kunskap och tydliga krav.

Elevhälsa

Elevhälsan arbetar för en lärmiljö som elever kan utvecklas positivt i. Från och med förskoleklass upp till och med gymnasiet består elevhälsan av rektor, skolsköterska, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagogisk kompetens. Ofta arbetar också andra i hälsoarbetet, i och utanför skolan.

Läs mer om elevhälsa i Älmhults kommun

Telefonnummer Elevhälsa Montessoriskolan/Klöxhultsskolan

Telefonnummer till elevhälsan på Klöxhultsskolan

Ansvarig

Telefonnummer

Sophie Hansson, kurator

0476-552 59,  0703-39 52 59

Anne Wedin, skolsköterska

0476-553 43

Hitta matsedel

Läsårstider 2021-2022

Vårtermin

Tisdag 11 januari – fredag 10 juni 2022

  • Sportlov vecka 8
  • Studiedag onsdag 16 mars
  • Påsklov vecka 15
  • Lovdag fredag 27 maj

Kompetensutvecklings- och planeringsdagar vårtermin 2022

  • Måndag 10 januari
  • Onsdag 16 mars
  • Måndag 13 juni – torsdag 16 juni

Beslut om läsårstider fattas enligt gällande delegeringsordning.

Läs mer läsårstider

Skolskjuts

Du som går i kommunal grundskola kan ha rätt till skolskjuts. Här har vi samlat all information om skolskjuts.

Läs mer om skolskjuts

Modersmål

Barn som talar ett annat språk än svenska hemma kan få undervisning i sitt modersmål i skolan från och med årskurs 1.

Läs mer om modersmål

Kontakta Montessoriskolan/Klöxhultsskolan

Här hittar du kontaktuppgifter.

Elisabeth Lindén, rektor

Skolexpedition

Postadress Montessoriskolan

Box 501
343 23 Älmhult

Besöksadress

Västra Ringvägen 2
343 23 Älmhult

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 17 aug kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?