Inköpssamverkan

Samtliga kommuner i Kronobergs län samarbetar i inköpsfrågor genom Inköpssamverkan Kronoberg. Syftet med Inköpssamverkan är att samordna volymerna vilket ger deltagande kommuner affärsmässiga fördelar.