Upphandling och inköp

Offentlig upphandling är en process för inköp av varor och tjänster som görs av offentlig sektor. Processen regleras av speciella lagar och regler.

För att som leverantör kunna sälja till kommunen krävs att avtal har tecknats om det inte handlar om väldigt små inköp.