Vad krävs för att bli beviljad serveringstillstånd?

Krav på dig som ansöker om serveringstillstånd:

• Du som ansöker måste ha fyllt 20 år

• Du får inte vara dömd för något brott de senaste åren

• Du ska kunna uppvisa ekonomisk skötsamhet. Till exempel att du skött din bokföring och betalat dina skatter och avgifter i tid.

• Du ska kunna redogöra för finansieringen av verksamheten.

• Du ska göra ett kunskapsprov för att visa att du har nödvändiga kunskaper om alkohollagstiftningen och reglerna för servering. Kunskapsprovet gör du hos kommunen enligt den kursplan som Folkhälsomyndighten tegit fram. I vissa situationer kan det göras undantag från provet, t.ex. om du har gjort provet och har ett gällande serveringstillstånd i kommunen.

Kraven på personlig och ekonomisk lämplighet gäller även för andra med betydande inflytande i verksamheten som till exempel ägare, finansiär eller restaurangchef.

Krav på serveringsstället:

• Det ska finnas ett eget kök

• Det ska finnas ett varierat utbud av maträtter

• Det ska finnas tillräckligt med sittplatser för matservering

• Den ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt, till exempel ska lokalen kunna utrymmas utan problem om det börjar brinna

• Serveringen får inte orsaka problem för ordning och nykterhet eller medföra risk för människors hälsa. Det kan till exempel handla om störningar för grannar, ungdomshänsyn och kända geografiska problemområden