Tillsyn, vem gör vad?

Kommunen (socialnämnden) och polismyndigheten har ansvar för tillsyn över att den som har serveringstillstånd följer alkohollagens regler.