Prövnings- och tillsynsavgifter

Här finns uppgifter om vad det kostar att få en ansökan om serveringstillstånd prövad. Den som har stadigvarande serveringstillstånd ska betala en tillsyns- och registeravgift varje år.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om avgifterna. Följande avgifter gäller 2019. (Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-17, § 266)

Avgifter för prövning av serveringstillstånd

Avgiften debiteras då ansökan registrerats. Avgiften ska vara betald innan kommunen fattar beslut.

Om ansökan skulle avslås återbetalas den del av avgiften (1 000 kronor) som motsvarar tillsynsavgift för det första verksamhetsåret.

Stadigvarande tillstånd

Nytt tillstånd för servering till allmänheten

7 500 kr

Nytt tillstånd med anledning av ändrad företagsform*

3 000 kr

Nytt tillstånd till konkursbo efter konkurs

2 500 kr

Cateringstillstånd

4 000 kr

Cateringtillstånd till den som redan har serveringstillstånd

3 000 kr

Provsmakningstillstånd (egna produkter) Pausservering

4 000 kr

Utvidgat/utökat tillstånd till allmänheten (serveringstid, lokal, dryck)

3 000 kr

Nytt tillstånd för servering till slutet sällskap

5 000 kr

Förändring av tillstånd för servering till slutet sällskap

1 000 kr

Gemensam serveringsyta

2 500 kr/sökande

* till exempel vid ändring från ensklid firma till handelsbolag eller omvänt. Vid ändring till eller från aktiebolag krävs ett helt nytt tillstånd.

Tillfälligt tillstånd

Servering till allmänheten

5 000 kr **

Provsmakningstillstånd ("mässtillstånd", egna produkter) Pausservering

2 500 kr **

Servering till slutet sällskap

1 000 kr ***

Tillfälligt utökad serveringstid, ändring av serveringsutrymme eller dryck för sökande med stadigvarande tillstånd

1000 kr

** Avgiften inkluderar tillsynsavgift 700 kronor. Tillsynsavgiften återbetalas till sökanden om ansökan skulle avslås helt.

*** Avgiften inkluderar tillsynsavgift 300 kronor. Tillsynsavgiften återbetalas till sökanden om ansökan skulle avslås helt.

Övriga avgifter

Debiteras separat.

Kunskapsprov

500 kr/provtillfälle

Tolkkostnad vid kunskapsprov

1 000 kr

Tillsynsavgifter

Tillsynsavgift debiteras efter föregående års omsättning av alkholdrycker enligt redovisning i Restaurangrapporten.

Vid försenad Rastaurangrapport uttas en särsklid påminnelseavgift på 500 kr.

Om tillståndshavaren avstår att lämna Restaurangrapport fastställs tillsynsavgiften av socialnämnden efter uppskattad omsättning.

För nya stadigvarande serveringstillstånd ingår tillsynsavgiften för startåret i prövningsavgiften.

Fast avgift per år

Stadigvarande tillstånd

1 000 kr

Extra fast avgift per år för restaurang som också har cateringtillstånd

Antal godkännanden av serveringslokal året före avgiftsåret


0-3

0 kr

4-15

500 kr

16-

1000 kr

Rörlig avgift per år

Årsomsättning kr/år

Avgift

0-100 000 kr

0 kr

100 000-200 000 kr

1 300 kr

200 001-400 000 kr

2 700 kr

400 001-650 000 kr

4 200 kr

650 001-1 000 000 kr

5 700 kr

1 000 001-1 800 000 kr

8 000 kr

1 800 001-2 500 000 kr

9 000 kr

2 500 001-

10 000 kr

Övriga avgifter

Påminnelseavgift vid försenad restaurangrapport

500 kr

Avgiften debiteras från och med kalenderåret efter registreringen.