Om verksamheten skulle ändras?

Om du eller ditt företag har ett stadigvarande serveringstillstånd och vill ändra verksamheten måste du anmäla det till kommunen i förväg, 9 kap. 11 § alkohollagen. Det gäller också om verksam­heten läggs ner eller om det sker avbrott i verksamheten.

Vid vissa förändringar, till exempel om restaurangen byter namn eller kontaktuppgifter, räcker det att göra en anmälan till kommunen. Vid vissa andra förändringar, till exempel om serveringsytan skulle utvidgas eller om du vill utöka serveringstiden så krävs en ny ansökan om tillstånd.

Du kan läsa mer om detta i informationbladet ”Anmälan – Ändring av serveringstillstånd”.PDF (pdf, 226.7 kB)  Anmälan av ändringar ska göras på en särskild blankett.PDF (pdf, 967.6 kB)

Om verksamheten läggs ned ska detta anmälas till kommunen på en särskild blankett, "Upphörande av serveringstillstånd"PDF (pdf, 875.9 kB).