Kan beslutet överklagas och hur går det till?

Om du inte är nöjd med kommunens beslut har du rätt att överklaga. Det gäller inte endast om din ansökan avslås helt och hållet utan även om beslutet i någon del avviker från din ansökan. Om du till exempel ansökt om servering fram till kl. 01.00 och beslutet begränsat serveringen till kl. 24.00

Överklagandet ska vara skriftligt och adresseras till Förvaltningsrätten i Växjö. Du ska emellertid lämna eller skicka överklagandet till Socialförvaltningen i Älmhults kommun.

Mer information om hur beslut kan överklagas finns här.PDF (pdf, 35.8 kB)