Hur mycket kostar det?

Prövningsavgift

Kommunen får ta ut en avgift för prövning av ansökan. Varje kommun beslutar själv om avgiften storlek. Att få en ansökan om serveringstillstånd prövad kostar därför olika mycket i olika kommuner.

Avgiften är olika beroende på vilken typ av tillstånd som ansökan avser. Mer information om Älmhults kommuns avgiften finns via länken under ”Relaterad information” till höger.

Tillsynsavgift

Den som beviljats stadigvarande serveringstillstånd ska varje år betala en tillsynsavgift. I avgiften ingår bland annat den kontroll som görs av kommunens personal direkt ute på serveringsstället.