Anordna evenemang/torghandel

Tillstånd mark och polis

Om du vill använda allmän mark tillfälligt för olika aktiviteter som exempelvis marknader eller evenemang behöver du tillstånd. Tillståndet söker du hos Polisen, som sedan vidarebefordrar ansökan till markägaren. Gäller det kommunal mark behöver du även göra en ansökan till kommunen.

Läs mer ansökan om att ha evenemang på offentlig plats här.

På tisdagar och lördagar klockan 08.00-18.00 har vi torgdag på östra halvan av Stortorget i Älmhult.

Läs mer om våra torgdagar här.

Livsmedel

Ska du servera mat behöver du registrera det hos miljö- och byggförvaltningen. Anmälan om registrering måste lämnas senast 14 dagar innan du startar.

Läs mer om hur du registrerar och vilka regler som gäller här.

Serveringstillstånd

För att servera alkoholdrycker till allmänheten eller till slutet sällskap krävs ett så kallat serveringstillstånd. Serveringstillstånd kan vara stadigvarande eller tillfälligt.

Läs mer om serveringstillstånd här.