Artikeln publicerades 15 april 2021

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

ElmNet ändrar faktureringsrutiner från 2021-04-15

ElmNet AB arbetar aktivt med att effektivisera de administrativa processerna i bolaget. Som ett led i detta arbete inför vi ändrade rutiner för fakturering av nätavgift från och med den 15 april 2021.

Ändringen innebär att nätavgiften i fortsättningen kommer att faktureras kvartalsvis i förskott med 1 månads uppsägningstid. Information om uppdaterade avtalsvillkor (§7. c) finns att läsa här. I början av maj 2021 kommer vi att skicka ut två fakturor: den första för 1 kvartalet 2021 (januari-mars), den andra för 2 kvartalet 2021 (april-juni). Efter det kommer nätavgift debiteras senast sista vardagen före respektive kvartalets början.

Vid flytt eller uppsägning av nätabonnemang använder du dig av e-tjänst eller skickar denna blankett till ElmNet.

Information om hur du anmäler e-faktura och autogiro finns här.