Tidsplan

Här hittar du tidsplan för våra pågående och kommande fiberprojekt.

Diö byanät

Vår förhoppning är att alla som beställt fiber på Diö landsbygd ska vara ansluta senast till sommaren 2019. Liten brasklapp dock för områden/fastigheter där vi kommer att samförlägga med E.on och där vi då även är beroende av E.ons planering och utförande.

Se tidsplan för Diö byanät här.

Diö tätort

Efteranslutningar kommer att påbörjas våren 2019 med installation under hösten 2019.

Älmhults tätort

Efteranslutningar sker kontinuerligt under året.

Pjätteryds byanät

Vår förhoppning är att alla som beställt fiber i Pjätteryds byanät ska vara ansluta senast till sommaren 2019. Liten brasklapp dock för områden/fastigheter där vi kommer att samförlägga med E.on och där vi då även är beroende av E.ons planering och utförande.

Tidsplan övriga byanät