Hoppa direkt till innehållet

Vanliga frågor och svar

Här samlar vi några vanliga frågor och svar om fiber. Hittar du inte svaret på din fråga är du välkommen att höra dig till oss.

Varför fiber?

Vad är skillnaden mellan fiber och andra bredbandstekniker?

  • ADSL är en bredbandsteknik som baseras på det traditionella telefonnätet. Överföringshastighet och kvaliteten på uppkopplingen avtar med avståndet till den telestation som abonnenten är ansluten till. I genomsnitt ger det snabbaste bredbandsabonnemanget strax över 10 Mbit/S.
  • Fiber baseras på överföring av ljus och kan hantera Internet, IP-telefoni och TV samtidigt. En bredbandsuppkoppling via fiber håller en jämn kvalitet oberoende av avståndet.
  • HSPA - 3G-näten, det vill säga näten för mobiltrafik. En mobil uppkoppling via HSPA når en genomsnittlig hastighet på cirka 2,5 Mbit/S. Uppkopplingen är dock asymmetrisk och det är svårt att garantera kvaliteten. Tjänstens kvalitet är beroende av antal samtidiga användare och terminalens avstånd till närmaste basstation.

Läs mer här.

Varför är fiber en så bra lösning jämfört med dagens fasta telefonnät?

Ett fibernät ger snabb anslutning till internet med garanterad hastighet. Mobila bred­band, även 4G, ger oftare störningar och hastigheten varierar beroende på mobiltäck­ning och antalet samti­di­ga användare.

Fiber är en tunn glasfiberkabel där signalerna skickas med ljus, vilket innebär att hastigheten inte sjunker med längre sträckor. Vid ändpunkterna omvandlas ljuset till elektriska signaler som sedan skickas vidare via en vanlig nätverkssladd eller trådlöst via en trådlös accesspunkt.

Anslutning

Hur många hushåll måste ansluta sig för att det ska bli verklighet med fiber?

ElmNet AB gräver till alla i Älmhults tätort och i våra byanät som beställer komplett fiberanslutning av oss. På landsbygden kan vi dock inte alltid garantera en efteranslutning.

Grävning

Vad kostar det att köpa grävning på tomten av er?

ElmNet erbjuder ett offererat fast pris på tomtgrävning för 1 900 kronor, under förutsättning att tomgrävningen blir under 10 meter. På denna kostnad kan det finnas möjlighet att få ROT-avdrag. ROT-avdraget är på 30 procent av arbetskostnaden. Vår entreprenör Telarco debiterar sedan efter dessa 10 meter, 160 kronor per meter, inklusive moms

Vid samtlig grävning ingår grovåterställning samt ditläggning av duct. Plattor som måste lyftas upp sätts inte tillbaka. Eventuell lagning av asfalt ingår inte.

Hur mycket grävning ingår?

Grävning i eller vid gatan utanför din fastighet. Det som behöver göras inne på tomten gräver du själv eller beställer extra av vår entreprenör. Det som ska grävas på tomten är ett dike som är cirka 30 cm djupt och cirka 10 cm brett.

Vid frågor om grävning kontakta vår entreprenör på Telarco, telefon 044-13 72 76.

Kan jag påverka var på tomten det grävs?

Ja, men vi rekommenderar kortast möjliga väg och att undvika ”hårda” ytor som exempelvis asfalt och plattläggningar.

Hur kommer kabeln in i huset?

Normalt borrar vi ett litet, diskret hål i nederkant på huset. Håltagningen tätas när fibern är på plats.

Hur mycket påverkan blir det inomhus?

Vi installerar ett fibermodem strax innanför där kabeln kommer in så påverkan inomhus är liten.

Drift och säkerhet

Vad händer vid ett strömavbrott?

Blir det strömavbrott i din fastighet och du inte har reservkraft (batteribackup) till fibermodemet och utrustningen så kommer tjänsten att sluta fungera.

Ekonomi

Vad kostar en fiberanslutning?

Priset varierar mellan de olika områdena beroende på om du bor i Älmhults tätort eller i något av våra byanät.

I Älmhult tätort: Engångsavgift för komplett anslutning, inklusive montering och installation av fibermodem är 30 000 kronor. I detta pris ingår inte grävning på egen tomt. Som fastighetsägare utför du själv grävningen från tomtgräns till husvägg. Det finns också möjlighet att köpa den tjänsten direkt av kommunens entreprenör, till en kostnad av 1 900 kronor (under 10 meter).

Sedan tillkommer även en kommunal nätavgift när du har ett aktivt abonnemang.

I byanäten Diö och Pjätteryd Fiber: ElmNet äger dessa byanät och erbjuder anslutning av permanentbostad för 19 900 kronor. I priset ingår montering och installation av fibermodem. Tomtgrävning ingår inte men erbjuds som tillval, läs mer ovan. Läs mer om anslutningskostnaden här.

Sedan tillkommer även en kommunal nätavgift när du har ett aktivt abonnemang.

I resterande byanät: Varje byanät sätter själv upp regelverk, villkor och anslutningsavgift med mera inom sitt område. Kontakta respektive byanät för exakt prisuppgift.

När får jag fakturan för min fiberanslutning?

Fakturan kommer cirka 30 dagar efter färdig installation.

Varför betalar jag en kommunal nätavgift till ElmNet?

Kvartalsvis i efterskott fakturerar ElmNet en nätavgift på 50 kronor i månaden till de som ett aktivt tjänsteabonnemang på sin fiberanslutning. Den här avgiften täcker kostnader för driftsövervakning inklusive jour, underhåll, elektricitet till våra stationer, kapitalkostnader med mera.

Finns det olika betalningsmodeller?

I dagsläget är det betalning mot faktura som gäller, vi håller dock på att undersöka möjligheterna att även kunna välja delbetalning per månad.

Kan man göra ROT-avdrag för kostnaden?

Ja, för grävningen inne på egen tomt kan du göra ROT-avdrag.

Vad kostar det att vara ansluten om man inte utnyttjar några tjänster?

Du betalar ingen löpande nätavgift så länge du inte abonnerar på någon tjänst via fibernätet.

Installation

Kan ni dra fler uttag inne i min fastighet?

Det ingår ingen dragning inomhus eftersom olika husägare vill ha det olika. Vi kan genom vår entreprenör erbjuda installation av önskat antal datauttag i er fastighet, kostnad för detta tillkommer.

Internet

Vad behövs för att internet ska fungera?

Allt som behövs är en datorsladd mellan fibermodemet och en dator. Vill du ha trådlöst internet kan du köpa till en trådlös router som du ansluter till fibermottagaren. Alternativt kan du själv dra nätverkssladdar till de rum där du vill ha Internet.

Telefoni

Kan jag använda mina befintliga telefoner om jag beställer bredband-telefoni (IP-telefon)?

När du beställer telefoni från någon av våra tjänsteleverantörer, skickar de en telefoniadapter. Telefoniadaptern ansluts till fibermodemet. Till telefoniadaptern kan du koppla in en vanlig telefon.

Har du flera telefonjack i huset och vill att det ska ringa på alla telefonjack så kan du koppla en vanlig telefonsladd mellan telefoniadaptern och husets första telefonjack, det blir då seriekopplat i huset och det ringer i alla telefonjack precis som det gör idag.

Tjänster

Jag sitter fast i avtal idag med annan leverantör, hur gör jag då?

Vanligtvis är det 3 månaders uppsägning på löpande avtal. Du kan välja att säga upp ditt nuvarande avtal när du fått din fiber installerad. Eftersom det inte är något tvång att beställa en tjänst, kan du välja att teckna en tjänst så fort det tidigare avtalet är avslutat.

Kan jag ha trygghetslarm via fiber?

Ja, tjänsten beställs från socialförvaltningen.

TV

Vad behövs ytterligare för både digitala/analoga TV-apparater ska fungera?

Givetvis går det att behålla den tv-lösning du har idag. Annars kan du till exempel beställa bredbands-tv från någon utav våra tjänsteleverantörer. Du behöver få fram tv-signalen till respektive tv-apparat, antingen kan du dra en vanlig nätverkssladd från fibermodemet till respektive tv-apparat eller så kan du beställa trådlös mottagare/sändare (kostar cirka 1000 kronor för 1 sändare och 1 mottagare), den trådlösa sändaren kopplar du in till fibermodemet och den trådlösa mottagaren ansluter du till den digitalbox du fått eller köpt av din leverantör.

Därefter kopplar du en vanlig tv-sladd (SCART eller HDMI) mellan sin tv-apparat och digitalboxen. Har du flera tv-apparater kan du beställa ytterligare trådlösa mottagare (kostar cirka 500 kronor/styck).

Till toppen