Hoppa direkt till innehållet

Dataskyddsförordningen ElmNet

Enligt dataskyddsförordningen är ElmNet AB ansvarig för hanteringen av personuppgifter av sina kunder som har beställt fiberanslutning av ElmNet AB eller på annat sätt är berörda av byggnation av ElmNets fibernät.

De register som används av ElmNet AB kan innehålla uppgifter som till exempel namn, personnummer, adress, telefon, fastighetsbeteckning, bankkontonummer, e-postadress.

ElmNet AB får bara använda personuppgifter som är absolut nödvändiga för den särskilda behandlingen. För varje typ av personuppgiftsbehandling finns ett register som redovisar vilka uppgifter som samlas in, ändamålet med behandlingen, hur uppgifterna behandlas, hur länge de sparas, med mera.

Exempel på register:

  • Beställning av fiberanslutning/uppgradering av anslutning
  • Anmälan om återbetalning av anslutningsavgift
  • Anmälan om utbetalning av intrångsersättning
  • Adresslistor för fiberanslutning till byanätsföreningar anslutna till ElmNets stamfibernät
  • Ansökan ROT-avdrag
  • Kundstatistik (faktureringsunderlag)
Till toppen