Hoppa direkt till innehållet

Ytterligare information om ElmNet och IP Only från ElmNets VD

Med anledning av IP Onlys intåg på fiberscenen i Älmhults tätort, kan du här läsa mer om det som skiljer sig mellan ElmNet och IP Only. ElmNets styrelse kommer att ha ett extrainkallat möte måndagen den 14 december för att då diskutera vår prismodell och vilken anslutningsgrad vi ska sätta som krav för utbyggnad på en gata eller del av gata. Exakt var detta landar vet jag först efter detta möte.

Krav på anslutningsgrad för utbyggnad

Utan att föregå det beslut som ElmNets styrelse kommer att ta den 14 december så kan vi utgå ifrån att den anslutningsgrad som ElmNet bestämmer sig för kommer att gälla i hela tätorten.

IP Only Smålands säljare lämnar lite olika besked; 30 procent på vissa gator, 40 procent på andra gator och slutligen 50 procent på en del gator.

Är min beställning bindande?

En intresseanmälan till ElmNet blir bindande först den dag du fått besked om att din gata kommer att byggas ut med fiber och du då bekräftar till oss att du fortfarande vill ansluta dig till ElmNets fibernät.

Ett underskrivet avtal med IP Only är bindande om (och när) IP Only själva anser att anslutningsgraden är tillräckligt hög för att de ska bestämma sig för att bygga ut på din gata.

Kom ihåg att du som privatkund alltid har 14 dagars ångerrätt på ett undertecknat avtal.

Tomtgrävning och ROT-avdrag

ElmNet erbjuder idag inte ett fast pris på tomtgrävning eftersom det i praktiken innebär att kunder med små tomter är med och betalar för tomtgrävningen hos kunder med stora tomter. Fördelen med ett fast pris är att det är enkelt för kunden att ta till sig. ElmNet kommer därför att se om även vi ska erbjuda ett fast pris inklusive tomtgrävning och möjlighet till ROT-avdrag. Vi bedömer att ett offererat pris på tomtgrävning blir cirka 2 000 kronor inklusive moms.

IP Only debiterar 4 020 kronor inklusive moms för samma tjänst. Som villaägare är det viktigt att komma ihåg att reglerna för ROT-avdrag kommer att ändras den 1 januari 2016, då sänks avdraget från 50 procent till 30 procent av arbetskostnaden. Detta innebär att den 1 januari 2016 blir IP Onlys anslutningsavgift inklusive fullt ROT-avdrag 20 694 kronor. Motsvarande avgift hos ElmNet blir då cirka 21 400 kronor (beroende på vad styrelsen beslutar den 14 december).

Hos ElmNet kan du som kund välja att utföra tomtgrävningen själv, det kan du inte hos IP Only.

Nätavgift

Detta är i grunden en fråga om ägarnas långsiktiga planer för respektive bolag men även vad Konkurrenslagen säger att en kommun får och inte får göra spelar in.

Kommunen tänker behålla fibernätet i kommunal ägo för lång tid framåt eftersom man betraktar det som en samhällsviktig infrastruktur men det får inte belasta annan kommunal verksamhet som vård & omsorg, skola m.m.

EQT, det riskkapitalbolag som köpte upp IP Only år 2013, anger på sin hemsida att man normalt behåller uppköpta företag i 4–8 år med en genomsnittlig ägandetid på 4,6 år. EQTs främsta mål att bygga upp värde och framtida intjäningsförmåga i IP Only så att det ska vara så attraktivt som möjligt vid försäljningstillfället. Om vi tittar på en stor infrastrukturaffär som skedde i närtid, Bredbandsbolagets köp av Tele2’s fibernät till privatkunder, så höjde Bredbandsbolaget abonnemangsavgifterna ganska kraftigt direkt efter förvärvet. ElmNet säger inte att det blir på motsvarande sätt när EQT säljer IP-Only men som kund bör man vara medveten om risken att en ny ägare ställer andra krav på vad IP Only ska generera i löpande vinst än vad EQT gör.

ElmNets ambition är att vi ska fortsätta bygga ut fibernät och ansluta nya kunder, gärna redan under vintern/våren 2016. I dagsläget har vi anslutit cirka 525 hushåll i Älmhults tätort och vid en kundmassa på cirka 1 500 kunder så kommer vi inte längre att behöva debitera någon nätavgift för att prestera ett noll-resultat. Finns det då ingen risk att ElmNet väljer att fortsätta debitera nätavgift för att kunna leverera vinst till kommunen? Av Konkurrenslagen framgår att ”Kommunal verksamhet på bredbandsområdet ska drivas utan vinstsyfte, utan underprissättning och med transparent redovisning av kostnader.” Av detta följer att ElmNet är skyldiga att ha täckning för sina kostnader, inklusive ränta på lånat kapital och avskrivningar på det stamnät vi byggt inne i Älmhults tätort, men vi får inte gå med vinst.

ElmNet har i dagsläget ingen kännedom om hur IP-Only tänker sig sin nätstruktur, placering av stationer m.m. För ElmNets del är det redan idag så att vi har satt in batteri back-up som klarar minst 2 timmar strömavbrott i alla våra stationer, även de stationer som är så små att Post- och Telestyrelsen (PTS) inte ställer något krav alls på back-up. Målsättningen är att vi så småningom ska klara minst 4 timmar strömavbrott i alla stationer. Därtill har vi redundans (det vill säga fiber från två håll) till alla stationer i Älmhults tätort. Vi har gjort det för att i framtiden kunna köra trygghetslarm och digitala vårdtjänster via fibernätet, om IP-Only tänker likadant vet vi inte.

Tjänsteleverantörer och priser på abonnemang

Vem har billigaste abonnemangen, Qmarket-Älmhult eller IP Only Småland?

När vi själva jämför så hittar vi flera exempel där Qmarket är: a) billigare, b) lika pris, c) dyrare.

I grunden sätter tjänsteleverantörerna själva sina priser i respektive nät och de bestämmer även själva vilka kampanjer de erbjuder i respektive nät, många av de stora tjänsteleverantörerna tillämpar nationella prislistor som är lika i hela Sverige.

ElmNet kan erbjuda Telia, det kan inte IP Only (inte viktigt för en del, jätteviktigt för andra) samt att Viasat har en trippel play i vårt nät men bara TV-tjänst hos IP-Only. Å andra sidan har AllTele och Bahnhof en TV-tjänst hos IP Only men bara internet och IP-telefoni hos oss. I vårt nät så säger Qmarket att de räknar med att kunna erbjuda ComHem under andra kvartalet 2016 och även Serverado någon gång under 2016. Av erfarenhet har vi dock lärt oss att introduktion av nya tjänsteleverantörer ofta tar längre tid än beräknat.


Med vänliga hälsningar
John-Arne Sandström
VD, ElmNet AB


Nyhet
Publicerad:
Till toppen