Hoppa direkt till innehållet

Varför tar ElmNet ut en kommunal nätavgift?

När du valt ett abonnemang i vår tjänsteportal betalar du en kommunal nätavgift till ElmNet AB på 80 kronor i månaden. Den här avgiften täcker kostnader för driftsövervakning inklusive jour, underhåll, elektricitet till våra stationer, kapitalkostnader med mera. Du betalar inte någon löpande avgift så länge du inte abonnerar på någon tjänst.

Varför tar ElmNet ut en kommunal nätavgift?

  • Av Konkurrenslagen framgår att ”Kommunal verksamhet på bredbandsområdet ska drivas utan vinstsyfte, utan underprissättning och med transparent redovisning av kostnader.” Vi får alltså inte gå med vinst men ElmNet måste ha täckning för sina kostnader, inklusive ränta på lånat kapital och avskrivningar på det stamnät vi byggt inne i Älmhults tätort.
  • För 2016 har styrelsen beslutat att nätavgiften är 80 kronor per månad. Nätavgift debiteras bara till de kunder som har någon form av tjänst (internet/IP-telefoni/IP-TV) via sin fiberanslutning. Nätavgiftens storlek beslutas för 12 månader i taget.
  • Vid årsskiftet 2015-2016 har vi anslutit cirka 525 hushåll i Älmhults tätort och vi har idag beställningar från drygt 200 hushåll till som vi räknar med att ansluta under vintern-våren 2016. Ju fler kunder vi får i nätet, desto lägre kommer nätavgiften att bli. Vår prognos för 2017 indikerar en nätavgift på cirka 30 – 35 kronor per månad (räknat på cirka 1 000 kunder i nätet).
Nyhet
Publicerad:
Till toppen