Hoppa direkt till innehållet

Varför ska du välja ElmNet som fiberbolag?

ElmNet erbjuder invånare i hela Älmhults tätort fiber för 19 900 kronor vid 30 procent anslutningsgrad på en gata eller del av gata. I priset ingår precis som tidigare montering och installation av fibermodem. Nu finns även möjlighet att få ett offererat paketpris där också tomtgrävning ingår. Förutom detta, varför ska just du välja ElmNet som din fiberleverantör?

  • Kommunen tänker behålla fibernätet i kommunal ägo för lång tid framåt eftersom man betraktar det som en samhällsviktig infrastruktur.
  • ElmNets pris och anslutningsgrad gäller hela tätorten.
  • ElmNets ambition och vilja är att fortsätta bygga ut fibernät och ansluta Älmhults invånare, gärna redan under vintern/våren 2016.
  • I dagsläget har vi anslutit cirka 525 hushåll i Älmhults tätort och vid en kundmassa på cirka 1 500 kunder så kommer vi inte längre att behöva debitera någon nätavgift för att prestera ett noll-resultat.
  • Av Konkurrenslagen framgår att ”Kommunal verksamhet på bredbandsområdet ska drivas utan vinstsyfte, utan underprissättning och med transparent redovisning av kostnader.” Av detta följer att ElmNet är skyldiga att ha täckning för sina kostnader, inklusive ränta på lånat kapital och avskrivningar på det stamnät vi byggt inne i Älmhults tätort, men vi får inte gå med vinst.
  • ElmNet har redan idag satt in batteri back-up som klarar minst 2 timmar strömavbrott i alla våra stationer, även de stationer som är så små att Post- och Telestyrelsen (PTS) inte ställer något krav alls på back-up. Målsättningen är att vi så småningom ska klara minst 4 timmar strömavbrott i alla stationer.
  • Vi har redundans (det vill säga fiber från två håll) till alla stationer i Älmhults tätort. Vi har gjort det för att i framtiden kunna köra trygghetslarm och digitala vårdtjänster via fibernätet.
Nyhet
Publicerad:
Till toppen