Hoppa direkt till innehållet

Varför ska du välja ElmNet som fiberbolag?

ElmNet erbjuder och gräver fiber till alla invånare i hela Älmhults tätort. I priset på 19 900 kronor ingår montering och installation av fibermodem. Nu finns även möjlighet att få ett offererat paketpris där också tomtgrävning ingår. Förutom detta, varför ska just du välja ElmNet som din fiberleverantör?

  • Kommunen tänker behålla fibernätet i kommunal ägo för lång tid framåt eftersom man betraktar det som en samhällsviktig infrastruktur.
  • ElmNet gräver till alla som lämnar in beställning. Vi beräknar att vi under våren och sommaren 2016 ska kunna ansluta alla som lämnat in intresseanmälan till oss.
  • ElmNets pris gäller hela tätorten.
  • I dagsläget har vi anslutit cirka 525 hushåll i Älmhults tätort och vid en kundmassa på cirka 1 500 kunder så kommer vi inte längre att behöva debitera någon nätavgift för att prestera ett noll-resultat.
  • Av Konkurrenslagen framgår att ”Kommunal verksamhet på bredbandsområdet ska drivas utan vinstsyfte, utan underprissättning och med transparent redovisning av kostnader.” Av detta följer att ElmNet är skyldiga att ha täckning för sina kostnader, inklusive ränta på lånat kapital och avskrivningar på det stamnät vi byggt inne i Älmhults tätort, men vi får inte gå med vinst.
  • ElmNet har redan idag satt in batteriback-up som klarar minst 2 timmar strömavbrott i alla våra stationer, även de stationer som är så små att Post- och Telestyrelsen (PTS) inte ställer något krav alls på back-up. Målsättningen är att vi så småningom ska klara minst 4 timmar strömavbrott i alla stationer.
  • Vi har redundans (det vill säga fiber från två håll) till alla stationer i Älmhults tätort. Vi har gjort det för att i framtiden kunna köra trygghetslarm och digitala vårdtjänster via fibernätet.
Nyhet
Publicerad:
Till toppen