Hoppa direkt till innehållet

Vad kostar det att ansluta sig till fiber i efterhand?

Vid årsskiftet var cirka 1 650 hushåll och företag i Älmhults kommun anslutna till fiber via ElmNets fibernät. Vår ambition under 2016 är att fortsätta bygga ut fibernätet. Just nu pågår arbetet för fullt i Älmhults tätort och alla som vill ansluta sig till fibernätet kommer att bli anslutna för 19 900 kronor, redan under våren/sommaren. Men vad kommer det att kosta för dig som inte ansluter till fiber nu, men som vill gå med i framtiden?

Vi erbjuder idag tre olika anslutningsmodeller; komplett fiberanslutning för 19 900 kronor, förberedande fiberanslutning för 6 500 kronor samt efteranslutning för 30 000 kronor. I priset för efteranslutning ingår montering och installation av fibermodem men inte tomtgrävning.

När blir det en efteranslutning?

Med efteranslutning menar vi dem som lämnar in en beställning på fiberanslutning efter det att vår entreprenör lagat asfalten och lämnat gatan.

Varför kostar det mer att efteransluta sig?

Det kostar mer att ansluta enskilda fastigheter i efterhand eftersom vi då åker ut med grävmaskin, hackar sönder och sedan lagar asfalten för att kunna ansluta enskilda hus på gator där vi tidigare byggt ut fibernät och hunnit återställa asfalten efter oss.

Hur ansluter jag till ElmNets fibernät?

För att beställa fiberanslutning eller förberedande anslutning till din villa skickar du in ditt beställningsformulär direkt via vår e-tjänst eller skickar den till kommunhuset (Stortorget 1).

Läs mer om de olika anslutningsmodellerna här.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen