Hoppa direkt till innehållet

Uppdaterad information angående fiberutbyggnaden i Pjätteryds byanät

Ritningarna är nu klara och vi håller på att köra ute i fält för att titta på vägarna så att det går att gräva enligt plan. I augusti/september kommer vi att börja gräva i området runt Abborraslätt, till de kunder som berörs av nedläggningen av den telestationen. Preliminär turordningen därefter är följande:

  1. Området väster om Pjätterydsvägen/söder om Hamnedavägen.
  2. Området mellan Pjätterydsvägen och sjön Möckeln, omfattande bland annat Boastad, Fårö och Håresköp.
  3. Norra delen av Pjätteryds byanät, omfattande bland annat Agunnarydsvägen med förgreningar samt vägen mot Ivla med förgreningar.

De fastigheter i Pjätteryds byanät som redan har fiberkabeln vid tomtgräns kommer vi att påbörja installera under hösten 2017.

Grävstart?

Innan det är dags för grävstart i ditt område kommer du som bor längs den aktuella sträckan att få mer information om beräknad tid för grävstart. Du kommer därefter även att bli kontaktad av vår entreprenör Telarco för att gå igenom var vid tomtgränsen de ska släppa slangen. Har du även beställt tomtgrävning av vår entreprenör kommer ni att tillsammans gå igenom var på tomten de ska gräva. Vi arbetar så snabbt vi kan för att alla kunder ska få en fiberanslutning i Pjätteryds byanät men vi kommer tyvärr inte hinna gräva i alla områden under 2017.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen