Hoppa direkt till innehållet

Till husägare på en gata som redan fått fiber: Beställ fiber innan den 15 maj och betala 19 900 kronor – därefter räknas din fastighet som en Efteranslutning

Hösten 2014 och våren 2015 var intresset på flera gator så stort att ElmNet under 2015 kunde bygga ut fibernätet. Du som bor på någon av dessa gator (se vilka under Relaterad information) har fortfarande möjlighet att fiberansluta din villa för 19 900 kronor.

Priset på 19 900 kronor gäller för beställningar som lämnas in senast den 15 maj 2016. Därefter räknas din fastighet som en Efteranslutning och då kommer en framtida fiberanslutning att kosta 30 000 kronor.

Varför kostar det mer att efteransluta sig?

Det kostar mer att ansluta enskilda fastigheter i efterhand eftersom vi då åker ut med grävmaskin till en gata där vi redan byggt ut vårt fibernät, gräver sönder asfalten för den enskilda anslutningen och sedan lagar asfalten igen.

När kan jag räkna med att fiberanslutningen är klar för drift?

Färdig anslutning beräknas till hösten 2016, denna tidpunkt kan dock flyttas fram eller bak beroende på hur många anslutningar vi får in innan den 15 maj. Efter den 15 maj kommer du att få ett preliminärt besked om när vi planerar att kunna utföra just din fiberanslutning.  

Utbyggnad av fibernät i Älmhults tätort kommer att ske till alla fastigheter som beställer fiberanslutning från ElmNet. Gator med hög anslutningsgrad prioriteras före gator med låg anslutningsgrad men alla som beställt kommer att få fiberanslutning.

ElmNet erbjuder tre olika anslutningsmöjligheter

  1. Fiberanslutning för 19 900 kronor. I priset ingår montering och installation av fibermodem. Tomtgrävning ingår ej men erbjuds som tillval, mer information om detta finns längre ned.
  2. Förberedande anslutning för 6 500 kronor. Innebär att vi släpper en fiberslang inne på tomten (så vi inte behöver hacka asfalt den dagen huset ska fiberanslutas). När huset någon gång i framtiden ska fiberanslutas betalar husägaren 15 000 kronor för detta. I det priset ingår montering och installation av fibermodem men inte tomtgrävning. Det totala priset för en fiberanslutning blir därmed 21 500 kronor (6 500 + 15 000). Förberedande anslutningar utförs i samband med att vi utför fiberanslutningar till andra hus på gatan och då gräver förbi ditt hus.
  3. Efteranslutning för 30 000 kronor. I priset ingår montering och installation av fibermodem men inte tomtgrävning. Innebär att vi åker ut med grävmaskin, hackar sönder och sedan lagar asfalten för att kunna ansluta enskilda hus på gator där vi tidigare byggt ut fibernät och hunnit återställa asfalten efter oss.

Paketpris med möjlighet till ROT-avdrag

ElmNet erbjuder även ett offererat fast pris på tomtgrävning för 1 800 kronor, under förutsättning att tomgrävningen blir under 10 meter. På denna kostnad kan det finnas möjlighet att få ROT-avdrag. ROT-avdraget ligger på 30 procent av arbetskostnaden.

Paketpris för färdig fiberinstallation enligt alternativ 1) ovan, inklusive tomtgrävning, är därmed 21 700 kronor före ROT-avdrag.

Hur ansluter jag till ElmNets fibernät?

För att beställa fiberanslutning eller förberedande anslutning till din villa skickar du in ditt beställningsformulär till adressen på formuläret eller lämnar in formuläret i kommunhuset (Stortorget 1).

Varför ska du välja ElmNet som fiberbolag?

  • Kommunen tänker behålla fibernätet i kommunal ägo för lång tid framåt eftersom man betraktar det som en samhällsviktig infrastruktur.
  • ElmNets pris gäller i hela Älmhults tätort. ElmNet garanterar fiberanslutning inom max 12 månader på beställningar som sker efter 1 januari 2016.
  • ElmNet har redan idag satt in batteri back-up som klarar minst 2 timmar strömavbrott i alla våra stationer, även de stationer som är så små att Post- och Telestyrelsen (PTS) inte ställer något krav alls på back-up. Målsättningen är att vi så småningom ska klara minst 4 timmar strömavbrott i alla stationer.
  • Vi har redundans (det vill säga fiber från två håll) till alla stationer i Älmhults tätort. Vi har gjort det för att i framtiden kunna köra trygghetslarm och digitala vårdtjänster via fibernätet.
  • Vi har redan idag en teknisk lösning klar som innebär att kommunens framtida trygghetslarm och  hemtjänstpersonalens hantering av känslig e-information hemma hos vårdtagaren kan gå via ett skyddat nätverk i ElmNets fibernät.
Nyhet
Publicerad:
Till toppen