Hoppa direkt till innehållet

Till fastigheter på Lärkgatan med sidogator som beställt fiberanslutning

Anmälningstiden för anslutning till ElmNets fibernät har gått ut och vi kan härmed meddela att projektet kommer att genomföras under våren 2015 med planerad start vecka 17.

Vi har inte uppnått 70 procent anslutningsgrad i området så avgiften för fiberanslutningen blir 25 000 kronor inklusive moms. På grund av utökat projekt beräknas färdig anslutning till senast den 30 juni 2015.

Vad händer nu?

Vår entreprenör Telarco kommer under vecka 17 åka runt och sätta upp gröna markeringspinnar som visar var överlämningspunkten till den enskilda tomten blir. Om ni av någon anledning vill flytta överlämningspunkten så går det oftast bra. Ta kontakt med entreprenören när de är på plats och gräver.

De som beställt tomtgrävning via ElmNets entreprenör kommer att bli kontaktade för att tillsammans med entreprenören bestämma var schaktet på tomten ska förläggas.

Till dig som gräver själv på din tomt

Så fort överlämningspunkten har blivit markerad kan du påbörja din grävning, så rullar entreprenören ut en slang i ditt ”dike” när de passerar tomten.

Till de fastighetsägare som valt att inte beställa anslutning

Fram tills grävmaskinen har passerat tomten går det fortfarande bra att beställa anslutning och komma med i den här omgången. Det kommer även att finnas möjlighet att ansluta sig senare men då till en något högre kostnad, för närvarande 2 500 kronor extra.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen