Hoppa direkt till innehållet

Till dig som har beställt fiber och inväntar installation
- Statusuppdatering gällande arbetet med fiberutbyggnaden

Först och främst vill vi tacka för att du valt fiber från ElmNet AB. Arbetet med fiberutbyggnaden på Diö landsbygd och i Pjätteryds byanät har sedan våren 2017 varit i gång för fullt. Vår ambition var att alla som beställt anslutning skulle ha fått sin anslutning installerad till årsskiftet 18/19.

Många faktorer har dock förändrats under arbetets gång vilket inneburit att omprioriteringar varit nödvändiga. Det har även tillkommit flera nya anslutningar under tiden som projektet pågått vilket gjort att fibernätets storlek har växt betydligt jämfört med de projekt som vi tog över från fiberföreningarna. Arbetet med att bygga nätet har därför tagit längre tid än vad vi först räknade med. Fler kunder i vårt nät är självklart något vi är väldigt glada över!

Vi kommer att arbeta på med grävning och installationer fram till jul och nyår med en paus under vecka 52 – 1. Vår förhoppning är att alla som beställt fiber i Pjätteryd och Diö landsbygd ska vara ansluta senast till sommaren 2019. Liten brasklapp dock för områden/fastigheter där vi kommer att samförlägga med E.on och där vi då även är beroende av E.ons planering och utförande.

Vad händer 2019?

I början av november hade vi cirka 3 250 kunder i vårt nät. Under 2019 kommer vårt fokus vara att installera klart fibern till alla kunder i Pjätteryd byanät och Diö landsbygd. Under våren/sommaren startar arbetet med efteranslutningar i Diö tätort. Vi beräknar att detta arbetet ska vara klart i slutet av 2019.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen