Hoppa direkt till innehållet

Till dig som bor i Diö tätort: beställ fiber för 24 000 kronor senast den 31 december!

ElmNet AB tog i höstas över Diö byanät och den fortsatta fiberutbyggnaden. Under våren 2019 kommer vi att fortsätta fiberutbyggnaden i Diö. Det innebär att du som inte tidigare anslutit din fastighet har möjlighet att göra det.

Fram till den 31 december erbjuder vi ett kampanjpris på komplett fiberanslutning (exklusive tomtgrävning) för 24 000 kronor! Efter den 31 december gäller samma efteranslutningspris som för övrigt kunder i ElmNets nät, 30 000 kronor.

Fiber i hemmet gör att du kan använda TV, internet och IP-telefon samtidigt. Ett fibernät ger också snabb anslutning till internet med garanterad hastighet och minimalt med störningar.

Varför fiber?

Idag sker allt mer på nätet; vi utbildar oss, arbetar hem­ifrån, ser på film och TV, lyss­nar på musik, umgås via sociala nätverk och skaffar oss nya kunskaper. En sak är säker och det är att utbudet via nätet kommer att öka ytterli­gare med tjänster som ställer krav på bra upp­koppling. Med fiber skapar vi förutsätt­ningar för dig att kunna ta del av detta utbud hemma. Det ger dig tillgång till hela världen och är precis lika viktig som all annan infrastruktur.

Ett fibernät ger snabb anslutning till internet med garanterad hastighet. Mobila bred­band ger oftare störningar och hastigheten varierar beroende på mobiltäck­ning och antalet samti­di­ga användare. Ett fibernät ger varje kund en egen direktanslutning till nätet och då påverkas du inte av hur många andra kunder som är anslutna samtidigt.

Vill du vänta med att teckna abonnemang/tjänster är detta ändå ett bra tillfälle att ordna en fiberanslutning. Livslängden på fibernätet är minst 50 år och du betalar ingen löpande nätavgift så länge du inte abonnerar på någon tjänst.

Så gör du för att ansluta

För att beställa fiberanslutning till din villa skickar du in beställningsformulär (se nedan under Vad kostar det?) till adressen på formuläret eller lämnar in formuläret i kommunhuset (Stortorget 1, Älmhult). Sista beställningsdag är den 31 december 2018. Därefter kommer du som beställt anslutning att få mer information om tid för grävstart samt hur arbetet kommer att se ut framöver.

Vad kostar det?

ElmNet kommer att bredbandsansluta alla som vill. ElmNet erbjuder följande möjligheter till samtliga fastigheter i de bidragsberättigade områdena:

  1. Anslutning av permanentbostad för 24 000 kronor (klicka för beställningsformulär). Word, 32.2 kB. (Word, 32.2 kB) I priset ingår montering och installation av fibermodem. Tomtgrävning ingår inte men erbjuds som tillval, mer information om detta finns längre ned. Sista beställningsdag den 31 december 2018.
  2. Anslutning av fritidsbostad för 27 000 kronor (klicka för beställningsformulär). Word, 32.9 kB. (Word, 32.9 kB) I priset ingår montering och installation av fibermodem. Tomtgrävning ingår inte men erbjuds som tillval, mer information om detta finns längre ned. Sista beställningsdag den 31 december 2018.
  3. Efteranslutning för 30 000 kronor. I priset ingår montering och installation av fibermodem men inte tomtgrävning. Det innebär att vi åker ut med grävmaskin, hackar sönder och sedan lagar asfalten för att kunna ansluta enskilda hus på gator där vi tidigare redan byggt ut fibernät och hunnit återställa asfalten efter oss.

Äger du flerfamiljshus, kontakta oss för offert.

Paketpris med möjlighet till ROT-avdrag

Vill eller kan du inte utföra tomtgrävningen själv finns möjlighet att köpa detta av vår entreprenör. Vi erbjuder ett offererat fast pris på tomtgrävning för 1 800 kronor, upp till 10 meters grävlängd. Tillkommande metrar debiteras 150 kronor per meter. På denna kostnad kan det finnas möjlighet att få 30 procent i ROT-avdrag.

Fakturering av anslutningsavgiften sker efter det att anslutningen är driftsatt.

Tidplan

Vi beräknar att påbörja grävarbeten under våren 2019 och att fiberarbetet samt installation av fibermodem ska vara klart hösten 2019.

Nätavgift/abonnemang/tjänster i vårt öppna fibernät

När du tecknat ett abonnemang betalar du även en kommunal nätavgift till ElmNet AB. Den här avgiften täcker kostnader för driftövervakning inklusive jour, underhåll, elektricitet till våra stationer, kapitalkostnader med mera. Ju fler kunder vi får i nätet, desto lägre kommer nätavgiften att bli. 2018 debiterar ElmNet enligt taxan nedan. Avgiftens storlek beslutas av ElmNets styrelse för ett kalenderår i taget.

Kommunal avgift

Pris SEK/månad


Nätavgift, privatkund

50 SEK inkl moms

Endast vid aktivt abonnemang

Nätavgift, företag (med två styck fiber)

100 SEK inkl moms

Endast vid aktivt abonnemang

Nätavgift debiteras bara de kunder som har en aktiv tjänst via sin fiberanslutning.

Nätavgiften inkluderar inte kostnad för valt tjänsteabonnemang utan det faktureras direkt från vald tjänsteoperatör.

Öppet fibernät – bredare utbud och bättre priser

ElmNet erbjuder ett så kallat öppet nät. I ett öppet nät är det ingen operatör eller nätägare som bestämmer vilka tjänster eller vilken kapacitet du ska välja – det gör du själv! På vår tjänsteportal, Zmarket, finns flera operatörer och tjänster att välja mellan. Det skapar högre konkurrens, vilket ger dig som användare både lägre priser och kortare bindningstider.

På Zmarket sätter du enkelt ihop ett paket som passar just dig och din familj. Välj bland mängder av leverantörer, tjänster och kanaler. För aktuella operatörer och tjänster, se www.almhult.zmarket.se Länk till annan webbplats..

Så går det till

När ElmNet bestämt tidplan och var överlämningspunkten vid tomtgränsen är, återstår det att gräva från anvisad plats fram till husväggen. Du gräver ett dike som är mellan 30 cm och 40 cm djupt och cirka 10 cm brett. Det är viktigt att diket är plant i botten och inte har några ”S-kurvor”. I diket lägger du en slang med 7 mm ytterdiameter (slangen får du av oss). Närmast slangen fyller du sedan på med sand/grus, kornstorlek 0–8 mm. I denna slang skjuter/blåser vi sedan in fibern från närmsta skarvbrunn/-skåp fram till huset.

Utvändigt (eller i elcentralen) monterar vi sedan ett skarvskåp (cirka 14x21 cm) i vilken vi svetsar fibern. Från skarvskåpet dras det sedan en patchkabel (som en telefonkabel) in i huset som avslutas i fibermodemet. Vi tillhanda­håller som standard en patchkabel i 15 meters längd. Patchkabeln är så smidig att man kan snurra den runt sitt finger, vilket gör den lätt att klamra runt knuthörn och liknande. Teknikern som monterar utomhusboxen bokar inte tid för monteringen av fastighetsboxen utan den monteras rakt ovanför där slangen sticker upp vid husväggen. Har du några särskilda önskemål om fastighetsboxens placering i höjdled så är det bra om du markerar det på husväggen, observera att vår tekniker ska kunna utföra arbetet från markplan.

Teknikerna som installerar modemet inomhus, hör av sig i god tid innan de är på väg hem till dig. Kom ihåg att fibermodemet kräver tillgång till ström. Vi drar patchkabeln max två meter inne i huset innan vi avslutar med fibermodem. Vill du placera fibermodemet längre bort går det också bra men tillkommande arbete och material debiteras då på löpande räkning.

Frågor och funderingar?

Du är välkommen att kontakta oss om du har några ytterligare frågor eller funderingar på telefon 0476-555 51 eeller e-post elmnet@almhult.se

Nyhet
Publicerad:
Till toppen