Till dig som beställt fiber i Liatorp

Den 16 januari 2017 var sista anmälningsdag för dig som bor i Liatorps byanät och vill ha fiber till din fastighet. Vi kommer att avvakta januari ut och sedan titta över antalet inkomna beställningar samt påbörja planeringsarbetet. Vi kommer i februari att lämna besked via e-post eller brev till alla som lämnat in beställning.

Har du glömt beställa?

Vi tar fortfarande emot beställningar från fastighetsägare i Liatorp. Du beställer via vår e-tjänst här.

Nyhet
Publicerad: