Hoppa direkt till innehållet

Politiker överens - viktigt att fiberutbyggnaden inte stannar upp på landsbygden

Den 7 juni, togs frågan om bidragspengar till fiberutbyggnad på landsbygden upp i kommunstyrelsen. Det blev en lång diskussion bland politikerna men alla var överens om att det är viktigt att fiberutbyggnad kan genomföras i de områden som ännu inte fått några bidragspengar från Länsstyrelsen. Beslut om kommunal borgen tas i Kommunfullmäktige den 20 juni.

ElmNet AB föreslog att kommunen ska bevilja ElmNet en kommunal borgen och att vi i vår tur lånar ut/borgar för föreningarnas fiberutbyggnad. Politiken var överens om att man i första hand vill att föreningarna ska kvarstå som projekt- och nätägare samt att ett villkor för att erhålla lån/borgen från ElmNet är att föreningarna följer bidragsregelverket vad gäller projektens genomförande (det vill säga upphandling och tillstånd med mera).

Beslut tas den 20 juni

Ärendet om kommunal borgen till ElmNet tas förhoppningsvis upp av kommunfullmäktige redan den 20 juni, detta för att inte riskera att förlora två månader till vad gäller upphandlingar med mera.

Bakgrund

Ingen av fiberföreningarna inom Älmhults kommun fick ta del av bidragspengarna som delades ut av Länsstyrelsen i första omgången. Med anledning av den uppkomna situation, där byanäten nekats statligt bidrag, gjorde ElmNet en skrivelse till kommunens politiker om att det krävs ett politiskt initiativ i frågan. Detta för att inte fiberutbyggnaden på den återstående landsbygden ska stanna upp.

– ElmNets styrelse är överens om att alla ska ha tillgång till bra uppkoppling via fiber och om inte staten tar sitt ansvar anser vi att kommunen måste gå in med ett kommunalt bidrag. ElmNet har därmed lämnat ett förslag till politiken om att kommunen ska ställa upp med lån eller borgen så att föreningarna kan komma igång och bygga fibernät, säger John-Arne Sandström, VD på ElmNet AB.

Totalt har de aktuella fiberföreningarna sökt cirka 14,5 miljoner kronor i bidrag från Jordbruksverket.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen