Hoppa direkt till innehållet

Nytt pris för fiberinstallation i Älmhults tätort

Nu sänker vi priset för fiber i Älmhults tätort till 20 000 kronor och väljer istället att höja anslutningsgraden till 64 procent. Även du som redan anslutit till fiber kan få ta del av det nya priset! Uppnår ditt område 64 procents anslutningsgrad innan 31 december får samtliga fastigheter i ditt område ansluta för 20 000 kronor.

– Förändringen sker utifrån några olika aspekter; dels får vi en modell som mer liknar de som gäller i Osby respektive Markaryd, dels så markerar vi att det lägsta möjliga priset för fiberanslutning av en enskild villa är 20 000 kronor. Vi markerar också att det är dyrare att ordna en fiberanslutning i efterhand. För ElmNets del är den här prismodellen helt kostnadsneutral med den tidigare modellen, säger John-Arne Sandström, VD på ElmNet.

Med det nya priset blir engångsavgiften för komplett anslutning, inklusive montering och installation av fibermodem 20 000 kronor. I detta pris ingår inte grävning på egen tomt.

Utbyggnaden sker under förutsättning att minst 64 procent av fastigheterna i ditt område beställer anslutning. Prata gärna med dina grannar så att ni blir så många som möjligt som beställer – det ökar möjligheten att genomföra projektet. I undantagsfall kan vi godkänna utbyggnad även om anslutningsgraden är lägre än 64 procent men då till ett högre pris.

Har du redan fiber nedgrävt i din gata och önskar ansluta nu i efterhand?

Under 2015 har vi redan grävt ner fiber i vissa delar av Älmhults tätort, så bor du på en av dessa gator och anmäler ditt intresse innan 31 december 2015 och området kommer upp i 64 procent får samtliga fastigheter ansluta för 20 000 kronor.

Blir intresset lägre än 64 procent och du fortfarande vill efteransluta under hösten går det bra men till en högre avgift. Detta beror på att det kostar mer att ansluta enskilda fastigheter i efterhand. Priset för att ansluta senare är för närvarande 27 500 kronor. Från den 1 januari 2016 höjs detta till 30 000 kronor.


Nyhet
Publicerad:
Till toppen