Hoppa direkt till innehållet

Information om den fortsatta fiberutbyggnaden i Älmhults tätort

Vid ElmNets styrelsemöte den 1 juni beslutades om följande vad gäller den fortsatta fiberutbyggnaden i Älmhults tätort:

Under sommaren kommer ElmNet att prioritera utbyggnad i de områden/gator som uppnått minst 50 procent anslutningsgrad. Övriga områden/gator, det vill säga de med mindre än 50 procent anslutningsgrad, läggs på väntelista så länge. Om något sådant område/gata får in så många nya intresseanmälningar under sommaren att man klarar minst 50 procent anslutningsgrad så flyttas de per automatik upp i prioritetsordningen. Det är möjligt för alla att följa intresset på den egna gatan via www.fibertillalla.se Länk till annan webbplats.

ElmNet kommer med start redan i augusti gå ut med en ny informationsomgång samt bjuda in till fler ”öppet hus” för att svara på frågor om fiberbredband och fiberanslutning till vårt öppna fibernät. Vår förhoppning är att fler ska inse fördelarna med att ansluta sig till vårt fibernät och att vi får fler områden/gator som klarar minst 50 procent anslutningsgrad.

ElmNets styrelse kommer löpande att ta upp frågan om eventuell fiberutbyggnad i områden med mindre än 50 procent anslutningsgrad och där fattas beslut sedan i varje enskilt utbyggnadsprojekt.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen