Hoppa direkt till innehållet

Information med anledning av att några byanät beslutat att överlåta sina fiberprojekt till ElmNet

Tidigare under hösten framfördes önskemål från några av kommunens byanätsföreningar om att ElmNet skulle ta över deras fiberprojekt bland annat med hänvisning till att styrelserna i föreningarna kände att den ideella kraften började ta slut till följd av all den byråkrati som omgärdar bidragsprocessen.

Önskemålen resulterade i att ElmNets styrelse, efter förankring hos de politiska partierna, beslutade att öppna för möjligheten att överlåta ett bidragsberättigat fiberprojekt till ElmNet. ElmNets erbjudande till byanätsföreningarnas styrelser och medlemmar är att samma villkor för en fiberanslutning ska gälla för samtliga kunder i ElmNets fibernät.

Följande fiberföreningar har så här långt, via beslut på extra föreningsstämmor, valt att överlåta sina fiberprojekt till ElmNet:

  • Fälhult Fiber Ekonomisk förening
  • Diö Byanät södra Ekonomisk förening
  • Pjetteryd Fiber Ekonomisk förening

Processen framöver

Överlåtelsen innebär att ElmNet blir projekt- och nätägare samt även att de avtal fiberföreningarna tecknat med sina medlemmar automatiskt övergår till ElmNet. Om någon medlem inte vill ta del av ElmNets erbjudande så finns det möjlighet att frånträda avtalet.

Mer information om bland annat sista anmälningsdag och tidplan kommer att skickas ut till fastighetsägare i respektive byanät under hösten 2016.

ElmNets erbjudande

ElmNet kommer att bredbandsansluta alla som är medlemmar i byanäten samt erbjuda en bredbandslösning till alla permanenthushåll. ElmNet garanterar en teknisk lösning som innebär att alla permanenthushåll ska kunna erhålla en stabil och robust anslutning med hastighet om minst 250 Mbit per sekund.

ElmNet erbjuder följande möjligheter till bredbandsanslutning av samtliga fastigheter i de bidragsberättigade områdena:

  1. Anslutning av permanentbostad för 19 900 kronor. I priset ingår montering och installation av fibermodem. Tomtgrävning ingår ej men erbjuds som tillval, mer information om detta finns längre ned.
  2. Anslutning av fritidshus för 24 900 kronor. I priset ingår montering och installation av fibermodem. Tomtgrävning ingår ej men erbjuds som tillval, mer information om detta finns längre ned.
  3. Förberedande anslutning för 6 500 kronor. Alternativet förutsätter att vi gräver förbi fastigheten i samband med att någon annan fastighet längs vägen ska fiberanslutas. Innebär i så fall att vi släpper en fiberslang inne på tomten. När huset någon gång i framtiden ska fiberanslutas betalar husägaren 15 000 kronor (permanenthushåll) respektive 20 000 kronor (fritidshus) för detta. I det priset ingår montering och installation av fibermodem men inte tomtgrävning. Det totala priset för en fiberanslutning blir därmed 21 500 kronor respektive 26 500 kronor.
  4. Företagsanslutning ”light” (1 styck fiber) för 25 000 kronor. I priset ingår montering och installation av fibermodem. Tomtgrävning ingår ej men beställas som option.
  5. Företagsanslutning standard (2 styck fiber) för 31 250 kronor. I priset ingår montering och installation av fibermodem. Tomtgrävning ingår ej men beställas som option.
  6. Efteranslutning: I dagsläget kan ElmNet inte prissätta detta alternativ för fastigheter på landsbygden men som fastighetsägare får du räkna med att det kostar minst 30 000 kronor att efteransluta ditt hus till fibernätet. I och med att möjligheten att få statliga bidrag till framtida efteranslutningar i dagsläget är osäkra så är det inte säkert att ElmNet har möjlighet att utföra efteranslutningar.

Om annan teknisk lösning än fiber för bredbandsanslutning är aktuell i området kommer kunden att informeras om detta och diskussion om hur kundens behov kan säkras kommer att tas i varje enskilt fall.

Paketpris med möjlighet till ROT-avdrag

ElmNet erbjuder även ett offererat fast pris på tomtgrävning för 1 800 kronor, upp till 10 meters grävlängd. Tillkommande metrar debiteras 150 kronor/meter. På denna kostnad kan det finnas möjlighet att få 30 procent i ROT-avdrag.

Paketpris för färdig fiberinstallation enligt alternativ 1) ovan, inklusive tomtgrävning, är därmed 21 700 kronor före ROT-avdrag.

Samtliga priser ovan är inklusive lagstadgad mervärdesskatt.

Fakturering av anslutningsavgifter sker efter det att anslutningen är driftsatt.

Löpande avgifter

För år 2016 debiterar ElmNet en nätavgift på 80 kronor per månad till privatkunder och 160 kronor per månad till Företagskunder (med 2 styck fiber). Nätavgift debiteras bara de kunder som har en aktiv tjänst via sin fiberanslutning. Avgiftens storlek beslutas av ElmNets styrelse för ett kalenderår i taget.

Nätavgiften inkluderar inte kostnad för valt tjänsteabonnemang utan det faktureras direkt från vald tjänsteoperatör.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen