Hoppa direkt till innehållet

ElmNet kräver ett politiskt initiativ med anledning av att byanäten inte fått några bidragspengar till fiberutbyggnad på landsbygden

Ingen av fiberföreningarna inom Älmhults kommun fick ta del av bidragspengarna som delades ut av Länsstyrelsen i första omgången. Med anledning av den uppkomna situation, där byanäten nekats statligt bidrag, har ElmNet gjort en skrivelse till kommunens politiker om att det krävs ett politiskt initiativ i frågan. Detta för att inte fiberutbyggnaden på den återstående landsbygden ska stanna upp.

– ElmNets styrelse är överens om att alla ska ha tillgång till bra uppkoppling via fiber och om inte staten tar sitt ansvar anser vi att kommunen måste gå in med ett kommunalt bidrag. ElmNet har därmed lämnat ett förslag till politiken om att kommunen ska ställa upp med lån eller borgen så att föreningarna kan komma igång och bygga fibernät, säger John-Arne Sandström, VD på ElmNet AB.

Möjligt alternativ för att inte stoppa upp fiberutbyggnaden

I skrivelsen framgår även att en förutsättning för att erhålla kommunalt lån eller borgensåtagande är att föreningarna upphandlar arbete och material enligt vad bidragsregelverket anger. Lånen återbetalas alternativt borgensåtagandet upphör när föreningarna får beslut om att de tilldelas de sökta bidragen.

Skulle det visa sig att staten brister i sitt ansvar för fiberutbyggnad på landsbygden och något eller alla byanäten blir utan de sökta bidragspengarna förordar ElmNet att kommunalt lån eller borgensåtagande i sin helhet omvandlas till ett kommunalt bidrag.

Totalt har de aktuella fiberföreningarna sökt cirka 14,5 miljoner kronor i bidrag från Jordbruksverket. Skrivelsen ska upp i Kommunstyrelsen den 7 juni.


Nyhet
Publicerad:
Till toppen