Hoppa direkt till innehållet

ElmNet AB köper Härlundas fibernät – välkommen in i vårt nät!

Under våren 2019 framfördes önskemål från de fem byanätsföreningar som ingår i Härlunda fiber om att det kommunala fibernätsbolaget ElmNet skulle köpa deras fibernät. Önskemålet resulterade i att ElmNet från och med den 1 december 2019 köper fibernäten som tidigare tillhörde Amundshylte Fiber Ekonomisk förening, Häradsbäcks Fiberförening Ekonomisk förening, Härlunda Fiber Ekonomisk förening, Stensmåla Fiber Ekonomisk förening och Torbjörnahult Fiber Västra Ekonomisk förening. Detta innebär att du som tidigare var kund i en av dessa föreningar nu är kund hos ElmNet AB. Vi är väldigt glada över att kunna välkomna dig som kund i vårt nät!

Överlåtelsen från Härlunda Fiber till ElmNet innebär att vi blir nätägare och att de avtal fiberföreningen tecknat med medlemmar och fastighetsägare om tillträde till mark automatiskt går över till ElmNet.

Rent praktiskt blir det inga stora skillnader mot tidigare – du har fortsatt tillgång till ElmNets öppna fibernät och de tjänsteoperatörer som väljer att erbjuda sina tjänster där. Om du av någon anledning ska flytta från din bostad så vill vi att du meddelar detta till oss på ElmNet så att vi kan avregistrera dig som kund.

Nätavgift/abonnemang/tjänster i vårt öppna fibernät

Om du tecknat ett tjänsteabonnemang betalar du som kund hos ElmNet AB även en kommunal nätavgift. Den här avgiften täcker kostnader för driftövervakning inklusive jour, underhåll, elektricitet till våra stationer, kapitalkostnader med mera. Under 2019 samt 2020 debiterar ElmNet enligt taxan nedan. Avgiftens storlek beslutas av ElmNets styrelse för ett kalenderår i taget.


Kommunal avgift

Pris SEK/månadNätavgift, privatkund

50 SEK inkl moms

Endast vid aktivt abonnemang


Nätavgift, företag (med två styck fiber)

80 SEK exkl moms

Endast vid aktivt abonnemang
Nätavgift debiteras bara de kunder som har en aktiv tjänst via sin fiberanslutning.

ElmNet fakturerar nätavgift kvartalsvis i efterskott så i Härlundas fall kommer den första fakturan att omfatta perioden 1 december 2019 – 31 mars 2020 och den skickas ut under april 2020.

Nätavgiften inkluderar inte kostnad för valt tjänsteabonnemang utan det faktureras direkt från din tjänsteoperatör.

Frågor och funderingar?

Mer information hittar du på www.elmnet.se. Du är även välkommen att kontakta oss om du har några ytterligare frågor eller funderingar.

Med vänliga hälsningar

ElmNet AB

0476-555 51,

elmnet@almhult.se

Nyhet
Publicerad:
Till toppen