Hoppa direkt till innehållet

Allt fler hushåll har tillgång till fiber

Utbyggnaden av snabbt bredband via fiber har gått på högvarv i Älmhults kommun. Kommunens fiberutbyggnad påbörjades 2012 och sedan dess har cirka 2 800 hushåll i kommunen blivit anslutna till det kommunala fiberstamnätet.

- I och med höstens driftsättning av cirka 60 fastigheter på landsbygden runt Eneryda har nu hela norra delen av kommunen blivit utbyggd. De återstående ”vita” fläckarna på kommunens fiberkarta är Pjätteryd socken och Diö landsbygd. Här pågår dock fiberutbyggnaden för fullt och beräknas vara klart under 2018, berättar John-Arne Sandström, VD på ElmNet.

Byanäten har gjort ett fantastiskt jobb

En del av kommunens och ElmNets uppdrag har varit att stödja de lokala byanäten för att boende på landsbygden ska få tillgång till bredband via fiber. När fiberutbyggnaden startade byggde kommunen ett stamnät som når ut till de olika kommunområdena, detta blev sedan anslutningspunkt för de olika byanäten.

- För oss på kommunen och ElmNet har det varit väldigt viktigt att få ut fibern i hela kommunen för att få en levande och attraktiv landsbygd. Eldsjälar i de olika byanäten har gjort ett fantastiskt arbete. Utan dem hade vi inte kommit så här långt, säger JohnArne.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen