Vad kostar det?

Här hittar du priserna för vad det kostar att installera fiber. När du fått fibern installerad och valt ett abonnemang i vår tjänsteportal betalar du även en kommunal nätavgift till ElmNet AB.

Älmhults tätort

Komplett anslutning

Engångsavgift för komplett anslutning, inklusive montering och installation av fibermodem är 30 000 kronor.

Uppgradering av förberedande anslutning

Om du har en förberedande fiberanslutning och vill uppgradera till en komplett fiberanslutning kostar det 15 000 kronor.

Fakturan för din fiberanslutning kommer 30 dagar efter färdig installation.

Tomtgrävning

Grävning och återställning på kundens egen tomt ingår inte i priset ovan. Som fastighetsägare kan du välja att själv utföra grävningen från tomtgräns till husvägg. Det finns också möjlighet att köpa den tjänsten direkt av kommunens entreprenör till ett offererat fast pris på tomtgrävning för 1 900 kronor, under förutsättning att tomgrävningen blir under 10 meter.

På denna kostnad kan det finnas möjlighet att få ROT-avdrag på 30 procent av arbetskostnaden.

Pjätteryds byanät och Diö landsbygd

Komplett anslutning, permanentbostad

Engångsavgift för komplett anslutning, inklusive montering och installation av fibermodem är 19 900 kronor.

Komplett anslutning, fritidshus

Engångsavgift för komplett anslutning, inklusive montering och installation av fibermodem är 24 900 kronor.

Förberedande anslutning

Kostnaden för förberedande anslutning är 6 500 kronor.

Alternativet förutsätter att vi gräver förbi fastigheten i samband med att någon annan fastighet längs vägen ska fiberanslutas. Innebär i så fall att vi släpper en fiberslang inne på tomten. När huset någon gång i framtiden ska fiberanslutas betalar husägaren 15 000 kronor (permanenthushåll) respektive 20 000 kronor (fritidshus) för detta. I det priset ingår montering och installation av fibermodem men inte tomtgrävning. Det totala priset för en fiberanslutning blir därmed 21 500 kronor respektive 26 500 kronor.

Efteranslutning

I dagsläget kan ElmNet inte prissätta detta alternativ för fastigheter på landsbygden men som fastighetsägare får du räkna med att det kostar minst 30 000 kronor att efteransluta ditt hus till fibernätet. I och med att möjligheten att få statliga bidrag till framtida efteranslutningar i dagsläget är osäkra så är det inte säkert att ElmNet har möjlighet att utföra efteranslutningar.

Resterande byanät

Varje byanät sätter själv upp regelverk, villkor och anslutningsavgift med mera inom sitt område. För aktuellt pris för just din tomt ta kontakt med ditt byanät.

Du hittar kontaktuppgifter här.länk till annan webbplats

Liatorp byanät

Komplett anslutning

Engångsavgift för komplett anslutning, inklusive montering och installation av fibermodem är 30 000 kronor.

Uppgradering av förberedande anslutning

Om du har en förberedande fiberanslutning och vill uppgradera till en komplett fiberanslutning kostar det 15 000 kronor.

Fakturan för din fiberanslutning kommer 30 dagar efter färdig installation.

Tomtgrävning

Grävning och återställning på kundens egen tomt ingår inte i priset ovan. Som fastighetsägare kan du välja att själv utföra grävningen från tomtgräns till husvägg. Det finns också möjlighet att köpa den tjänsten direkt av kommunens entreprenör till ett offererat fast pris på tomtgrävning för 1 900 kronor, under förutsättning att tomgrävningen blir under 10 meter.

På denna kostnad kan det finnas möjlighet att få ROT-avdrag på 30 procent av arbetskostnaden.