Hoppa direkt till innehållet

Fiber på landsbygden

ElmNet bygger ut fiberbredbandet i hela kommunen för att få en levande och attraktiv landsbygd. Vid utbyggnaden byggde ElmNet ett stamnät som når ut till de olika kommunområdena. Stamnätet utgör anslutningspunkt för de olika byanäten, vilka i sin tur ska nå ut till de enskilda hushållen. 

ElmNets uppdrag är att stödja de lokala byanäten i deras utbyggnad och för att du som boende på landsbygden ska få tillgång till bredband via fiber behöver du kontakta ditt byanät. Varje byanät ansvarar för sitt nät och de sätter själva upp regelverk, villkor och anslutningsavgift med mera inom sitt område. Med bredband via fiber får du en stabil anslutning till din bostad med minimalt med störningar.

Till toppen