Anslut dig

Du hittar e-tjänster och blanketter för de olika beställningarna nedan.

Komplett fiberanslutning

Komplett fiberanslutning kostar 30 000 kronor. I priset ingår montering och installation av fibermodem. Tomtgrävning ingår inte men erbjuds som tillval.

1. Du beställer fiber via vår e-tjänst härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2. Har du inte möjlighet att signera med e-legitimation kan du på ovan länk hämta beställningsformuläret som blankett. Beställningsformuläret lämnas sedan in i kommunhuset eller skickas till "ElmNet AB, Box 500, 343 23 Älmhult".

Uppgradering av förberedande anslutning

Om du har en förberedande fiberanslutning och nu vill uppgradera till en komplett fiberanslutning. Uppgradering till komplett anslutning kostar 15 000 kronor (permanenthushåll) respektive 20 000 kronor (fritidshus).

1. Du beställer via vår e-tjänst härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2. Har du inte möjlighet att signera med e-legitimation kan du på ovan länk hämta beställningsformuläret som blankett. Beställningsformuläret lämnas sedan in i kommunhuset eller skickas till "ElmNet AB, Box 500, 343 23 Älmhult".

Pjätteryd byanät

Komplett fiberanslutning permanentbostad

Komplett fiberanslutning kostar 19 900 kronor. I priset ingår montering och installation av fibermodem. Tomtgrävning ingår ej men erbjuds som tillval.

1. Du beställer fiber via vår e-tjänst härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2. Har du inte möjlighet att signera med e-legitimation kan du på ovan länk hämta beställningsformuläret som blankett. Beställningsformuläret lämnas sedan in i kommunhuset eller skickas till "ElmNet AB, Box 500, 343 23 Älmhult".

Komplett fiberanslutning fritidshus

Komplett fiberanslutning för fritidshus kostar 24 900 kronor. I priset ingår montering och installation av fibermodem. Tomtgrävning ingår ej men erbjuds som tillval.

1. Du beställer fiber via vår e-tjänst härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2. Har du inte möjlighet att signera med e-legitimation kan du på ovan länk hämta beställningsformuläret som blankett. Beställningsformuläret lämnas sedan in i kommunhuset eller skickas till "ElmNet AB, Box 500, 343 23 Älmhult".

Förberedande fiberanslutning

Förberedande fiberanslutning kostar 6 500 kronor och innebär att vi släpper en fiberslang inne på tomten. När huset ska fiberanslutas i framtiden betalar husägaren 15 000 kronor (permanenthushåll) respektive 20 000 kronor (fritidshus) för detta. I det priset ingår montering och installation av fibermodem men inte tomtgrävning. Det totala priset för en fiberanslutning blir därmed 21 500 kronor respektive 26 500 kronor.

1. Du beställer via vår e-tjänst härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2. Har du inte möjlighet att signera med e-legitimation kan du på ovan länk hämta beställningsformuläret som blankett. Beställningsformuläret lämnas sedan in i kommunhuset eller skickas till "ElmNet AB, Box 500, 343 23 Älmhult".

Efteranslutning

Det räknas som efteranslutning om vi redan grävt ner fiber på din gata. Det innebär att vi åker ut med grävmaskin, hackar sönder och sedan lagar asfalten för att kunna ansluta enskilda hus på gator där vi tidigare redan byggt ut fibernät och hunnit återställa asfalten efter oss. Komplett efteranslutning kostar 30 000 kronor. I priset ingår montering och installation av fibermodem. Tomtgrävning ingår inte men erbjuds som tillval.

1. Du beställer fiber via vår e-tjänst härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2. Har du inte möjlighet att signera med e-legitimation kan du på ovan länk hämta beställningsformuläret som blankett. Beställningsformuläret lämnas sedan in i kommunhuset eller skickas till "ElmNet AB, Box 500, 343 23 Älmhult".

Resterande byanät

Varje byanät sätter själv upp regelverk, villkor och anslutningsavgift med mera inom sitt område. För aktuellt pris för just din tomt ta kontakt med ditt byanät.

Du hittar kontaktuppgifter här.länk till annan webbplats