Hoppa direkt till innehållet

Welcome to ElmNet AB
- we are in charge of building fiber network in Älmhult municipality

Service information


  • Planerat driftuppehåll natten den 27 oktober
    Mellan kl 00.01 och 06.00 kommer Zitius att utföra ett planerat arbete i Älmhult. Arbetet avser utbyte av central hårdvara för utökning av kapacitet.
    Läs mer

  • Planerat driftuppehåll natten den 21 oktober
    Mellan kl 00.01 och 04.00 kommer Zitius att gönomföra en omkoppling på central utrustning i Malmö.
    Läs mer