Älmhults kommun följer utvecklingen av coronaviruset

Senast uppdaterad:

Folkhälsomyndigheten bedömer just nu risken för en samhällsspridning i Sverige som mycket hög. Älmhults kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19 och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Svenska

Har du frågor sök svar på www.krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där finns myndigheternas samlade och bekräftade information om coronaviruset. Eller ring informationsnumret 113 13.

Stanna hemma om du är sjuk

De rekommendationer som gäller just nu är att alla som är sjuka, även med lindriga symtom uppmanas att stanna hemma från förskola, skola och arbete 48 timmar efter du ​är frisk. ​

Var uppmärksam på symtom om du vistats i ett område där smittspridning konstaterats​. Får du symptom ska du ringa 1177 för bedömning om prov ska tas hos Region Kronoberg.​

Har du frågor eller är orolig?

Har du frågor om coronaviruset covid-19 sök svar på www.krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där finns myndigheternas samlade och bekräftade information om coronaviruset.

Du kan också ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är säkerställd av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

För dig som är företagare

Vårt lokala näringsliv är viktigt för oss alla i Älmhults kommun och Covid-19 påverkar på många sätt.

Älmhults kommun sätter nu in åtgärder för att stötta näringslivet

Till följd av spridningen av coronaviruset drabbas flera företag i kommunen hårt. Älmhults kommun sätter därför in flera åtgärder för att stötta företagen.

– Vi har snabbt tagit till oss de förslag som bland annat de lokala företagen framfört och det som Svenskt näringsliv och Visita besöksnäringens branschorganisation gått ut med. Vi sätter nu in flera åtgärder för att stötta företagen, säger Elizabeth Peltola, kommunstyrelsens ordförande.

– Vi för nu samtal med företag i Älmhults kommun, inom olika branscher för att få en snabb överblick och kunna ta emot värdefulla synpunkter och behov. Dessa förs sedan vidare både regionalt och nationellt för att kunna påverka så att man stöttar företagen på rätt sätt, säger Maria Kristiansson, näringslivsutvecklare.

Åtgärder som underlättar för näringslivet:

 • Om kunden begär anstånd förlänger kommunen betalningstiden på fakturor och avgifter inom vatten och avlopp, renhållning (sophämtning) samt tillstånd och tillsyn. Det vill säga fakturor från Älmhults kommun och renhållningsbolaget SSAM. Läs mer om hur du begär anståndlänk till annan webbplats
 • Kommunen påskyndar vid behov betaltiden till kommunens leverantörer för att på så sätt ytterligare bidra till att stärka företagens likviditet.
 • Kommunen kommer att prioritera akut/nödvändig tillsyn.
 • Låta restaurangernas uteserveringar öppna tidigare och stänga senare på säsongen (läs mer om tillstånd kring uteserveringar)länk till annan webbplats
 • Avgifter för markupplåtelse för uteserveringar ges förlängd betalningsperiod, till efter säsongen.
 • Kommunen skjuter upp evenemang i stället för att avboka, för att låta de pengar som betalats in stanna hos företagen.
 • Kommunens näringslivsutvecklare (maria.kristiansson@almhult.se) får till uppgift att ledsaga företag kring frågor med anledning av de åtgärder kommunen vidtar och ha fortsatt dialog med kommunens näringsliv kring hur corona-pandemin påverkar er verksamhet.

Viktiga länkar för dig som företagare

För att underlätta din informationsinhämtning som företagare har vi samlat några viktiga länkar där du kan hålla dig kontinuerligt uppdaterad:

Verksamt.se

Verksamt.se har samlat information från myndigheter som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19
Läs mer på Verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regeringen

Information från regeringen gällande bland annat stöd till företagare.
Vilket stöd finns till företaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den 16 mars lanserade Regeringen ett stödpaket till näringslivet på över 300 miljarder. Bland åtgärderna finns att staten tillfälligt tar över kostnaderna för sjukskrivningar och delar av lönekostnaderna vid korttidspermitteringar. Läs mer om krispaketetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handelskammaren

Regeringen, Riksbanken och Finansinspektionen genomför olika åtgärder för att minska den ekonomiska skadan av Coronavirusets spridning. Handelskammaren förklarar vad de innebär och vart du kan vända dig för vidare information. Sidan uppdateras kontinuerligt.
Läs mer på Handelskammaren.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten

Information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
Läs Folkhälsomyndighetens rekommendationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsformedlingen

Här finns samlade frågor och svar kopplat till att säga upp personal eller permittera med anledning av coronaviruset.
Läs mer på arbetsförmedlingen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsrättsliga frågor

Vid arbetsrättsliga frågor hänvisar vi till respektive medlemsorganisation.
Se Svenskt näringslivs lista: www.svensktnaringsliv.se/medlemsorganisationer/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Försäkringskassan

Försäkringskassan har information om smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab. Här hittar du vad som gäller hos Försäkringskassanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skatteverket

Företag som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av coronaviruset kan söka anstånd hos Skatteverket med betalningen.
Information och blankett för ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillväxtverket

Tillväxtverket hanterar ansökan om Korttidspermittering och har information och stöd som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av covid -19-utbrottet.
Läs Tillväxtverkets informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv för dialog med regeringen angående de negativa konsekvenserna Corona medför för svenska företagare. Det här gör Svenskt Näringslivlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Krisinformation.se

Samlad krisinformation från svenska myndigheter. Ta del av samlad krisinformationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Älmhults kommun

Älmhults kommun tillhandahåller lokal information.
Vad händer i Älmhults kommun:
www.almhult.se/coronalänk till annan webbplats
www.almhult.se/corona-enlänk till annan webbplats

För dig som har barn i förskola eller skola

Barn och vuxna som är sjuka, även med lindriga symtom uppmanas att stanna hemma från förskola, skola och arbete för att minska risk för smittspridning. Är du osäker – ta kontakt med sjukvården.

I nuläget är det inte aktuellt att stänga grundskolor och förskolor utan vi arbetar med förebyggande åtgärder. Haganässkolan, Älmhults gymnasieskola och vuxenutbildning håller stängt och går över till distansutbildning efter rekommendationer från regeringen.

Vårdnadshavare med friska barn i förskola kan skicka sina barn som vanligt till förskola. Folkhälsomyndighetens rekommendationerlänk till annan webbplats

15-timmarsplacering i förskola

Vi uppmanar alla vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetslösa att inte nyttja förskoleplatser tillsvidare. I stället uppmanar vi dig att ha barnen hemma. Du behåller din plats på förskolan och därför blir det inte någon avgiftsreducering.

Detta görs för att minska smittspridningen av coronaviruset. Personalsituationen på våra förskolor börjar bli ansträngd och detta skulle underlätta att våra verksamheter kan fortsätta bedrivas. Om beslutet ändras kommer du som berörd vårdnadshavare få information om detta.

Detta är en uppmaning och önskan från vår sida att du som berörd håller dina barn hemma om du har möjlighet. Men det är upp till dig själv att avgöra om du vill följa denna uppmaning.

Om vi får ytterligare problem med personalbemanning kommer vi att se till att det finns en förskola öppen i varje kommundel. Berörda kommer att få information om detta blir aktuellt.

Åtgärder som kan bli aktuella

 • Kommunen följer utvecklingen noga och vi står redo att stänga verksamheter. Det är viktigt att känna till att stängning av grundskolor och förskolor får stor inverkan på vårt samhälle. Det finns föräldrar som har samhällskritiska funktioner och arbetar i vården. Av den anledningen är det utomordentligt viktigt att Älmhults kommun håller sina förskolor och grundskolor öppna så långt det är möjligt.
 • I skolan förbereder vi bland annat för elever som tillhör riskgrupper att tillgodose utbildning på distans för att undvika smitta. Vi förbereder oss också för att kunna genomföra distansutbildning för större grupper.
 • För att garantera alla barns rätt till utbildning förbereder vi också för att kunna bedriva lovskola till exempel på sommaren och skola under helger. Det kan också bli aktuellt med terminsförskjutning.

Informationsmejl till vårdnadshavare 2020-03-12

Under torsdagseftermiddagen den 12 mars har e-post med information till vårdnadshavarePDF (pdf, 44.6 kB) inom våra kommunala skolor gått ut.

Så pratar du med barn om coronaviruset

Här hittar du råd och tips på krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För dig som är elev på Haganässkolan/Vuxenutbildningen/SFI

Fritidsgården Freja stänger tillsvidare

Då Haganässkolan lägger om sin undervisning till distansundervisning och byggnaden kommer vara låst stänger fritidsgården Freja sin verksamhet tillsvidare.

Gymnasiesärskolan

Undervisningen på gymnasiesärskolan fortgår som vanligt i deras lokaler.

Distansundervisning på Haganässkolan/Vuxenutbildningen/SFI

Från och med torsdag följer eleverna sitt ordinarie schema genom att vara inloggad på Its Learning eller Teams.

Bilden visar en Bygglektion via Teams

Första lektionen beskriver läraren hur upplägget med distansundervisning/fjärrundervisningen är tänkt överlag på Haganässkolan och kan svara på dina frågor kring detta.

Därefter informerar varje undervisande lärare om sitt upplägg.

Varje lärare går genom hur upplägget är tänkt för lektionerna. Din närvaro är obligatorisk. Du visar närvaro på två sätt:

 • Att vara uppkopplad enligt schema via It´s Learning/Teams eller det du och din lärare har bestämt.
 • Att lämna in uppgifter i tid samt respektera deadlines för inlämningar.

Viktigt att du följer det som står ovan för att vi behöver veta hur många timmars undervisning du har genomfört och för att veta hur mycket undervisningstid som behöver läggas ut på lov och helger.

Du ska sjukanmäla dig precis som vanligt om du är sjuk, annars följer du schemat.

Det kommer att finnas film som hjälper dig att komma igång med ditt arbete om det genomförs i Teams.

Har du problem med att koppla upp dig kontakta IT pedagog på 0476-55252.

En liten påminnelse att APL åk 1 är inställd och att de eleverna läser enligt schema.

Har ni frågor kontakta mentor/ undervisande lärare eller resp. rektor

För dig som är anhörig till äldre eller svårt sjuk person

Det är besöksrestriktioner på vård- och omsorgsboende. För att skydda de boende från smittspridning uppmanar vi dig att inte besöka dem. Detta gäller även dig som är frisk. Håll gärna kontakt med de äldre genom att ringa eller använd sociala medier.

Besök inte heller äldre släktingar i deras hem i onödan. Håll kontakt genom att ringa/sociala medier.

Nicklagården, Almgården, Hallaryd och Häradsbäck har stängt sina kommunala restauranger för allmänheten från och med fredagen den 13 mars för att minimera risken för smittspridning av coronaviruset.

För dig som behöver hjälp

Det kan vara så att du behöver begränsa dina sociala kontakter en tid framöver på grund av det rådande läget i Sverige. Du som är äldre, infektionskänslig eller lever nära någon som är infektionskänslig kan behöva hjälp med att bland annat handla matvaror.

Vi är många i Älmhults kommun som tar ansvar och tillsammans arbetar för att hjälpa varandra:

 • ICA Nära i Liatorp har extra öppet för riskgrupperna klockan 07.10-08.00. De har även utkörning. Läs mer här: https://www.facebook.com/ICALiatorp/länk till annan webbplats
 • De flesta av de 60 medlemsföretagen i Handelsplats Älmhult har hemleverans av varor. Läs mer på www.handelsplatsalmhult.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Lidl Älmhult har utökade öppettider för äldre och särskilt utsatta. Från och med den 25/3 öppnar butikerna en timme tidigare onsdagar och lördagar. Läs mer på www.lidl.se
 • Svenska Kyrkan i Älmhult hjälper till att förmedla kontakter, Agneta Grimberg telefon 0476-561 86.
 • Wärkstan AB, Patrik Carlsson, telefon 0476-51 400, hjälper gärna matbutiker som behöver hjälp med leveranser.
 • Facebookgruppen Corona Älmhult ”Ingen kan göra allt men alla kan göra något” har cirka 800 medlemmar och hjälper gärna till. Här kan man skriva om man behöver hjälp med att handla, köpa medicin eller annat nödvändigt. Kontakta gärna Annika Kling, på telefon 076-337 80 74
  Corona Älmhult ”Ingen kan göra allt men alla kan göra något” på Facebooklänk till annan webbplats
 • ICA Maxi Älmhult öppnar upp för fler tider i deras online. Läs mer på deras webbsida https://www.ica.se/handla/maxi-ica-stormarknad-almhult-id_02251/länk till annan webbplats

Så här arbetar Älmhults kommun

Vi bevakar kontinuerligt händelseförloppet för att snabbt kunna agera vid förändringar. Sedan onsdag, 11 mars, samordnar Älmhult kommun sig i en stab för att skapa uthållighet i arbetet med coronaviruset. För att säkerställa att våra samhällsviktiga funktioner fungerar, analyserar vi våra verksamheter för att vara redo om till exempel personalbrist skulle uppstå.

Förhindra ryktesspridning

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela inte osäker information.

Råd för att undvika att bli smittad och smitta andra

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer och andra ytor som till exempel dörrhandtag. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en näsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma om du är sjuk

Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Nyheter om corona

 1. Senast ändrad: 2020-03-20 11:07

  Älmhults kommun sätter nu in åtgärder för att stötta näringslivet

  Till följd av spridningen av coronaviruset drabbas flera företag i kommunen hårt. Älmhults kommun sätter därför in flera åtgärder för att stötta företagen.

 2. Senast ändrad: 2020-03-19 14:00

  Tack till er som ställer upp och ställer om!

  I ett snabbt tempo förändras vardagen för oss alla, inte minst för kommunens verksamheter.

 3. Senast ändrad: 2020-03-19 08:43

  Föräldralediga och arbetslösa uppmanas ha barn hemma från förskola

  Älmhults kommun uppmanar alla vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetslösa att inte nyttja förskoleplatser tillsvidare.

 4. Senast ändrad: 2020-03-17 13:34

  Kulturskolan anpassar sin undervisning och inför distansutbildning

  Efter att Folkhälsomyndigheten uppdaterat sina rekommendationer angående skolor och folksamlingar anpassar nu Kulturskolan sin utbildning efter rådande situation …

 5. Senast ändrad: 2020-03-17 11:28

  Fritidsgården Freja stänger tillsvidare

  Då Haganässkolan lägger om sin undervisning till distansundervisning och byggnaden kommer vara låst stänger fritidsgården Freja sin verksamhet tillsvidare.

 6. Senast ändrad: 2020-03-17 11:22

  Älmhults kommun stänger Haganässkolan - gymnasium och vuxenutbildningen går över till distansutbildning

  Med anledning av regeringens rekommendation att hålla gymnasieskolor stängda, stänger Älmhults kommun Haganässkolan och Haganässkolans vuxenutbildning idag.

 7. Senast ändrad: 2020-03-16 14:25

  Idrottsskolan ställer in aktiviteter

  På grund av de omständigheter som råder just nu med coronaviruset har Älmhults kommun tillsammans med våra föreningar bestämt att ställa in idrottsskolans verksamhet de …

 8. Senast ändrad: 2020-03-16 13:35

  Internationella skolan – extra planeringsdag för att planera distansundervisning för de äldre eleverna

  I morgon tisdag den 17 mars har internationella skolan i Älmhult en extra planeringsdag som gäller MYP (klasser från årskurs 5).

 9. Senast ändrad: 2020-03-16 10:08

  INSTÄLLD: Föreläsningen Bränd Frihet den 2 april

  Brottsofferjouren i Älmhult ställer in föreälsningen om hedersrelaterat våld den 2 april kl. 13.00-16.30 i Haganässkolans aula för att minska risken av smittspridning av …

 10. Senast ändrad: 2020-03-14 13:27

  Aktuella restriktioner på kostenheten - samtliga kök har besöksförbud för allmänheten

  Kostenheten har totalt 27 kök i kommunen. Från och med fredagen den 13 mars infördes besöksförbud för att minimera risken för smittspridning av coronaviruset. Köken har …

Håll dig informerad