Energi & uppvärmning

Ska du installera värmepump, skaffa solceller, vindkraft eller installera laddare för en elbil? När behöver du tillstånd eller söka bygglov?

Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivningen vänder sig till allmänheten, små till medelstora företag och organisationer. Att energianvändning påverkar miljön är det ingen tvekan om. Lyckas du minska din energiförbrukning, så påverkar du inte bara din ekonomi positivt utan också miljön.

Energiförbrukning

För att få kontroll över energikostnaderna är det viktigt att skaffa sig kunskap om energibehovet. I ett vanligt hem fördelas energiförbrukningen mellan uppvärmning 50-60 procent, varmvatten 20-25 procent och hushållsel 20-25 procent. Mycket av detta kan man påverka. Att skaffa kunskap och se över sina vanor är en bra början.

Rådgivning

Kommunens energi- och klimatrådgivare svarar kostnadsfritt på frågor om uppvärmning, energikostnader, energieffektivisering, transporter, klimatpåverkan, statliga bidrag på energiområdet och mycket annat.

Energi- och klimatrådgivningen vänder sig till allmänheten, små till medelstora företag och organisationer. Uppgiften är att hjälpa till att minska energianvändningen och där det är möjligt, använda miljövänligare teknik.

Kontakta din energi- och klimatrådgivare för att få hjälp med information och kunskap, så att du på egen hand kan göra de mest fördelaktiga valen!

Läs mer om att energieffektivisera hemma Länk till annan webbplats.

Producera din egen solel

För närvarande pågår ett stort omställningsarbete i världen och i Sverige mot ett fossilfritt samhälle. Solel är en av de komponenter som kan bidra till uppfyllandet av dessa mål, då solen har en mycket stor potential som energikälla. Betydelsen och utbudet av den förnybara energin växer i världen och solkraft tar täten.

Solceller minskar din elräkning och sänker dina löpande elkostnader.

Bra att veta om solceller

Solceller omvandlar solens strålar till elektricitet som antingen används direkt i byggnaden eller matas ut på elnätet. Solceller kan placeras på ett hustak, men även på mark, plank, husvägg eller balkongsidor.

Här får du veta mer om vad som krävs för att sätta upp solcellspaneler. Har taket rätt förutsättningar, krävs bygglov, vilka krav finns på brand- och elsäkerhet? Här finns också information om de olika solcellslösningar som finns på marknaden.

Informationskampanj Solceller

Kommunens energirådgivare deltar i ett nationellt projekt för att informera villaägare, företag och organisationer om solceller. Projektet utförs på uppdrag av Energimyndigheten och ingår i en större satsning på att stärka den kommunala energi- och klimatrådgivningen

Behövs bygglov?

Från och med 1:e augusti 2018 finns det bygglovsbefriade regler för solpaneler.

Läs allt om bygglov här

Solenergi i Älmhult

Visste du att det sattes upp 94 nya solcellsanläggningar i vår kommun 2020? Intresset för solceller fortsätter att vara väldigt stort och det är speciellt privatpersoner som har valt att installera. Tack vare detta produceras cirka 2300 MWh el från solceller i vår kommun per år. Det motsvarar ett års förbrukning av hushållsel till cirka 460 villor.

Solceller i Älmhult

Antalet villor i Älmhult med solceller på taket fortsätter att öka. I Älmhult sattes det upp 92 nya anläggningar på villatak under 2020 och den installerade effekten ökade med 0,9 MW. Totalt är den installerade effekten på totalt 229 villatak 2,3 MW. Vilket betyder att det produceras cirka 2300 MWh solcellsel i kommunen på ett år.

Solenergi i kommunorganisationen

I kommunen finns det nio större anläggningar (större än 20 kW), två tillkom under 2020. Totalt tillkom därmed 94 solcellsanläggningar i kommunen. Kommunorganisationen har solceller på taken på Haganässkolan (se bild nedan), Ryfors skola, Elmeskolan, Liljebackens förskola och sporthallen, totalt 0,3 MW installerad effekt. Totalt i kommunen har vi 0,5 MW installerad effekt från större anläggningar.

Under Evishine kan man se hur mycket el som produceras just nu på kommunorganisationens anläggningar:

Evishine Länk till annan webbplats.

Uppvärmning

Den största delen av energin som används i ett hus går till husets uppvärmning. De flesta småhus värms med direktel eller någon typ av värmepanna eller värmepump. Funderar du på att byta värmesystem? Här finns tips och råd om vad du ska tänka på!

I det svenska genomsnittshuset används ungefär 75 procent av energin till värme och varmvatten. Hur värmen produceras och distribueras påverkar hur höga energikostnader du har och hur stor miljöpåverkan din uppvärmning bidrar till.

Vanliga uppvärmningssystem i småhus är:

  • Någon typ av värmepump: bergvärmepump, ytjordvärmepump, sjövattenvärmepump, luftvattenvärmepump eller frånluftsvärmepump
  • Någon typ av värmepanna: elpanna, pelletspanna, vedpanna, oljepanna eller gaspanna
  • Direktverkande el
  • Fjärrvärme

Som komplement till något av ovanstående system kan du även installera:

  • Luftluftvärmepump
  • Pellets- eller braskamin
  • Solvärme

Läs mer om uppvärmning på Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Tillstånd eller anmälan?

Eftersom miljön kan påverkas negativt av installationen måste man ta vissa försiktighetsåtgärder. Miljö- och byggnämnden beslutar om dessa försiktighetsåtgärder i en föreskrift, till fastighetsägaren. Jord-, berg och sjövärmeanläggningar ska anmälas till miljö- och byggnämnden i god tid innan installationen sker. Luftvärmepump är inte anmälningspliktigt.

Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen (SKVP)

Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen är en branschorganisation för tillverkare, importörer och återförsäljare av värmepumpar. På deras hemsida kan du hitta deras medlemsföretag. Har du bestämt dig för att köpa en värmepump och det är dags att ta in offerter kan du titta på SKVPs checklista.

Anmälan av värmepump

Miljön kan påverkas negativt av installationen. Därför måste det tas vissa försiktighetsåtgärder. Miljö- och byggnämnden beslutar om dessa försiktighetsåtgärder till fastighetsägaren. Beslutet heter föreläggande. Jord-, berg och sjövärmeanläggningar ska anmälas till miljö- och byggnämnden i god tid innan installationen sker. Du är inte skyldig att anmäla luftvärmepump.

Behandlingen av din anmälan tar normalt sex veckor. För hanteringen av anmälan tar nämnden ut en avgift. Om du glömmer att anmäla kan du i värsta fall dömas för brott mot anmälningsplikten. Det vill säga din skyldighet att anmäla. Det gäller även om man inte var medveten om skyldigheten att anmäla.

Det är viktigt att grund- och ytvatten skyddas mot utsläpp och föroreningar. Eftersom detta kan påverka kvalitéten negativt. Därför finns det för de flesta kommunala vattentäkter skyddsområden och anvisningar för att förhindra att vattnet förorenas. Detta kan påverka etablering av en värmepump.

Vid olycka eller annan risk för förorening av grundvatten inom skyddsområdena kontakta omgående räddningstjänsten:

112

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 15 aug kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?