Kriget i Ukraina - information för dig som vill hjälpa till eller är orolig

Kriget i Ukraina drabbar människor som bor och lever där. Det skapar även oro utanför Ukrainas gränser. Här har vi samlat information om hur du kan bidra, hur du kan få stöd och hitta viktig information.

Ett led i Älmhults kommuns arbete är att stödja de ideella initiativ till humanitär hjälp som startats för att stödja befolkningen i Ukraina.

Älmhults kommun har bjudit in till dialog mellan kommun, näringsliv, ideella krafter och välgörenhetsorganisationer för att identifiera hjälpbehov och skapa en gemensam arena för samarbete och samordning såväl vad gäller bistånd till Ukraina som flyktingmottagande.

Vill du hjälpa till? Kontakta kommunens samordningsgrupp på e-postadressen nedan.ukraina@almhult.se

För dig som är på flykt från Rysslands krig i Ukraina

På Länsstyrelsen Kronoberg finns samlad aktuell information för dig som är från Ukraina.

SFI och samhällsorientering

EU:s medlemsstater har beslutat att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet. Det innebär att personer från Ukraina kan få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd (uppehållstillstånd med tillfälligt skydd). Massflyktsdirektivet ger inte rätt till sfi (svenska för invandrare) och samhällsorientering. Personer från Ukraina som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd räknas enligt skollagen som bosatta i Sverige, men precis som för asylsökande är deras rätt till utbildning begränsad.

Skolgång och förskola för nyanlända barn och ungdomar

För att ha rätt till skola krävs att man är registrerad hos Migrationsverket och ha fått sitt dossiernummer eller UT-kort. Barn och ungdomar i åldern 1-18 år som har rätt till och behov av skola eller förskola är välkomna att kontakta Servicecenter i kommunhuset. Vid besök ska barnet ta med sig ID-handlingar samt kvitto/mejl med dossiernummer som bevis att man registrerats på Migrationsverket.

Det går även att komma i kontakt med Servicecenter via telefon eller e-post.

Förskola, grundskola, gymnasieskola

EU:s medlemsstater har beslutat att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet. Det innebär att personer från Ukraina kan få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd (uppehållstillstånd med tillfälligt skydd). Barn och ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har samma rätt till utbildning i Sverige som asylsökande barn och ungdomar. Det innebär att de har rätt till utbildning i:

 • Förskola (om föräldrar arbetar eller går utbildning)
 • Allmän förskola (gäller tre till femåringar, ofta kallat 15-timmarsplacering)
 • förskoleklass
 • grundskola
 • anpassad grundskola
 • fritidshem
 • gymnasieskola och anpassad gymnasieskola om utbildningen påbörjas innan de har fyllt 18 år

Utbildningsförvaltningen planerar nu för skolgång för de barn som kommer till vår kommun från Ukraina. Det handlar bland annat om förberedelseklass, mottagande i förskola, skolskjuts med mera, se nedan.

Förskola

Arbete pågår för att kunna ta emot barn i öppen förskola på fler platser samt mottagande i allmän förskola. Ansökan och placering i förskola sker enligt ordinarie rutiner.

Grundskola

Grundskolan kommer att inledas med introduktion och kartläggning. Därefter kan placering ske på olika skolenheter.

Gymnasieskola

Nyanlända från Ukraina erbjuds språkintroduktion på Haganässkolan från det år de fyller 16 år till och innan de fyller 18.

Aktiviteter för dig från Ukraina

Swedish for asylum seekers from Ukraine Online

Swedish for asylum seekers from Ukraine Online - Folkuniversitetet Länk till annan webbplats.

Gratis utdelning kläder och skor

Älmhults Röda Korset och Community Involvement delar ut kläder till er som flytt från Rysslands krig i Ukraina. Ta först kontakt med Jane och bestäm en tid för att träffas på Stålgatan 2 i Älmhult.

Jane Georgii, janegeorgii@hotmail.com

Skänka saker och pengar

Älmhults kommun har ingen egen insamling av saker, kläder, mat eller andra förnödenheter utan samverkar med Länsstyrelsen Kronoberg som samlar och samordnar initiativ och erbjudanden. Om erbjudandet sedan behöver tas i anspråk blir du kontaktad. Skicka e-post till Länsstyrelsen med det du erbjuder.kronoberg.tillsammans@lansstyrelsen.se

I Älmhult finns flera lokala initiativ

Sweden Stands with Ukraine

Lokal volontärrörelse grundad med huvudsyftet att ge omedelbart och brådskande humanitärt stöd direkt till människorna i Ukraina som drabbats av kriget. Fokus ligger på humanitärt bistånd och medicinsk utrustning.

Just nu är ett av de viktigaste behoven i Ukraina 4x4-bilar (SUV, pickuper etc), för att hjälpa till att transportera människor och varor i en krigszon där det behövs terrängfordon för ta sig fram.

Kontakta Sweden Stands with Ukraine på Facebook Länk till annan webbplats.

Nationella organisationer

Flera frivilligorganisationer tar emot gåvor och pengar för stöd till de drabbade i Ukraina och samordnar olika hjälpinsatser. Till exempel:

På Giva Sverige, en branschorganisation för tryggt givande, finns en översikt av större organisationer som arbetar med stöd till Ukraina.

Giva Sverige Länk till annan webbplats.

Fem råd till dig som vill hjälpa människor på flykt

Skänk aldrig saker om du inte med säkerhet vet att de efterfrågas.

Att skänka kläder kan kännas bra men kläder kräver stora resurser att sortera och distribuera. Om kläder behövs kommer hjälporganisationer efterlysa det. Skänk hellre pengar till seriösa organisationer så får människor på flykt välja själva vad det vill köpa till sig och sin familj.

Sverige har en bra beredskap för och erfarenhet av att ta emot människor på flykt.

Det är viktigt att rutiner följs för att hjälpa människor i nöd på bästa sätt. Om du hjälper människor att ta sig till Sverige - ta reda på vad som behöver ske när de kommer hit. Läs på om biometriskt pass, EU:s massflyktsdirektiv, LMA med mera, på Migrationsverkets webbplats

Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Om du planerar att ta emot människor i ditt hem, fundera över dina egna begränsningar.

Hur länge kan du ha människor boende i ditt hem? Kan du ta emot människor som enbart talar ukrainska? Kan du ta emot barn med särskilda behov? Vad klarar du ekonomiskt?

Starta inte en egen förening utan stötta de som redan finns.

De stora hjälporganisationerna har erfarenhet, rutiner och stor kunskap och är de som bäst hjälper till på plats. Sätt dig in i hur de stora humanitära organisationerna jobbar och hur hjälpen når fram och försök kanalisera din vilja att hjälpa genom seriösa kanaler som har insyn och kan kontrollera kvaliteten.

Om du har möjlighet - erbjud Migrationsverket att hyra ett långsiktigt boende av dig.

På detta sätt hjälper du människor som flytt att få en trygg plats sin första tid i Sverige. Du hör då av dig till Migrationsverket

vaxjo-boende@migrationsverket.se

Om du känner dig orolig

Här finns information och länkar som kan erbjuda stöd.

Så kan du prata med barn och unga om kriget i Ukraina

Det kan vara svårt att prata med barn och unga om det som händer just nu. Här finns länkar till myndigheter och organisationer som tagit fram råd för hur du som vårdnadshavare kan prata med barn om deras oro.

Var källkritisk och följ utvecklingen på krisinformation.se

Vi vill uppmana alla att vara källkritiska till den information som delas kring invasionen av Ukraina. På krisinformation.se kan du läsa kontrollerad aktuell information.

Information in English

Älmhults kommun cooperates with the local non-profit organizations for humanitarian aid that have been started for refugee reception and to support the people of Ukraine.

Do you want to help? Contact Älmhults kommuns coordinator for refugee and financial aidukraina@almhult.se

Information from authorities on the County Administrative Boards webpage

The County Administrative Board has gatherd information from authorities for refugees coming from Ukarine. The information is i Swedish.

County Administrative Boards webpage External link.

In Älmhult, there are several local initiatives:

Sweden Stands with Ukraine

Local volunteer movement founded with the main purpose to provide immediate and urgent humanitarian support directly to the people in Ukraine affected in the war. The focus is on humanitarian aid and medical equipment.

Right now, one of the main needs in Ukraine is 4x4 cars (SUVs, Pickups etc), to help transporting people and goods in a war zone where it is mainly an offroad terrain.

Contact Sweden Stands with Ukraine on Facebook External link.

Worrying about war?

Emergency information from Swedish authorites (krisinformation.se)

Think critically about sources

States and organisations already use misleading information to try to influence our values and how we act. The aim may be to reduce our resilience and our willingness to defend ourselves. The best protection against false information and hostile propaganda is to be critical of sources.

Being critical of sources means evaluating the information you receive. It means understanding that some sources are more credible than others, and being aware that those distributing information do so for a purpose.

 • Is this fact or opinion?
 • What purpose does this information have?
 • Who is the sender?
 • Is the source credible?
 • Is the information available elsewhere?
 • Is the information new or old, and why is it there now?

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?