Kartor och mätning

Här kan du läsa om olika kart- och mätningstjänster som du kan behöva för din bygglovsansökan.

Karttjänst

Karttjänst hjälper dig på ett enkelt vis att få fram information om fastigheter i Älmhults kommun.

Går du i byggtankar, undrar var det finns ledig mark eller bara är nyfiken på hur Älmhult ser ut i detalj? I kartan kan du hitta gällande detaljplaner, lediga tomter, mark för industri med mera.

En detaljplan bestämmer hur marken inom ett visst område får användas och vilka byggnader eller anläggningar som får finnas där.

Kartunderlag som ska användas vid anmälan eller bygglovsansökan beställs via mail:

kart@almhult.se

Stor del av den information som kommunen dagligen använder har en geografisk koppling, det vill säga ett läge som går att visa på en karta. För detta använder kommunen geografiskt informationssystem, GIS.

Aktuell data finns oftast i digitalt format i kartdatabaser och register, vissa kartor och dokument finns endast i pappersform. Exempel är information om fastigheter, byggnader och adresser. Dagligen används dessa källor för att veta vad som gäller för ett visst område, för att ta beslut och som underlag vid planering. Från databas kan olika produkter framställas och presenteras digitalt eller som pappersutskrift.

Älmhults kommun använder SWEREF 99 13 30 och RH 2000.

Mätningstjänster

Kart- och mätavdelningen använder vanligtvis GNSS-(GPS)teknik vid inmätningar och utsättningar. I speciella fall används även totalstation och avvägare.

De vanligaste mätningsuppdragen är utsättningar vid nybyggnation samt inmätningar. Detta för att ajourhålla primärkartan som ligger till grund för samhällsplaneringen.

För visning av fastighetsgränser gäller att vi inom detaljplanelagt område har möjlighet att lämna information och/eller på plats visa gränsernas sträckning. Detta medför dock en kostnad för utfört arbete enligt taxa. Som fastighetsägare rekommenderas att i första hand gå in på Lantmäteriets gratistjänst ”Min fastighet”.

Min fastighet - Lantmäteriet Länk till annan webbplats.

Denna finns under fliken ”Tomtkarta, Planer, Avtal” välj där ”Åtgärd”. För detta krävs BankID.

För gränser utanför detaljplanelagt område hänvisas du till Lantmäteriet.

Beställ mätningstjänster, exempelvis husutsättningar till följande e-post:kart@almhult.se

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?