Förhandsbesked

Vill du bygga något utanför detaljplanelagt område kan du söka ett förhandsbesked. Förhandsbeskedet visar om det du planerar är möjligt att bygga på den plats du tänkt dig.

Ett positivt förhandsbesked gäller i två år från det att beslutet vunnit laga kraft. Det innebär att du måste söka bygglov inom den tiden om du vill använda förhandsbeskedet. Innan du börjar bygga måste du ansöka om och invänta beslut om bygglov och startbesked.

Det är även möjligt att söka förhandsbesked inom detaljplanerat område.

Ett förhandsbesked, som ges av miljö- och byggnämnden, kräver inte lika många ansökningshandlingar som bygglovsansökan och visar om du överhuvudtaget får bygga på platsen. Du behöver till exempel inte ta fram ritningar på det du vill bygga. Genom ett förhandsbesked slipper du lägga ner tid och pengar på en bygglovsansökan i onödan.Ansökan om förhandsbesked Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Processen

Efter att ansökan kommit in gör miljö- och byggförvaltningen en granskning och besök på den plats förhandsbeskedet avser. Efter det ges tillfälle för yttrande av exempelvis grannarna. Därefter tas ett beslut, där det finns möjlighet till överklagande. Därnäst vinner förhandsbeskedet laga kraft.

Läs mer om förhandsbesked på Boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?