Exempel på ritningar för bygglov och anmälan

För att handläggningen av ditt ärende ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att din ansökan innehåller rätt information och att ritningar är av god kvalitet, fackmannamässigt utförda och skalenliga så att det tydligt framgår vad du vill göra.

Nedan följer exempel på ritningar som ska lämnas in vid olika typer av åtgärder. Dessa ritningar har tagits fram av Byggsamverkan Kronoberg där Älmhult är en av medlemskommunerna. Digitala ritningar ska lämnas in i formatet PDF.

Observera att miljö- och byggnämnden kan begära att ni lämnar in fler ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen av er ansökan eller anmälan.

Observera att de nybyggnadskartor som redovisas endast är exempel på hur åtgärder ska redovisas på en nybyggnadskarta eller annat typ av kartunderlag. Vid ansökningar eller anmälningar för åtgärder inom detaljplanerat område i Älmhults kommun ska kartunderlag beställas via e-mejl, se länk nedan. Åtgärderna ska ritas in på kartunderlaget.kart@almhult.se Observera att tillgängligheten inte är granskad på exempelritningarna. För att uppfylla kraven på tillgänglighet ska svensk standard följas.

Nybyggnad av enbostadshus

Här kommer exempel på ritningar

 • Situationsplan/nybyggnadskarta
Skissbild på situationsplan/nybyggnadskarta 
 • Planritning
Skissbild Planritning 
 • Fasadritningar med kulör- och materialbeskrivning
Skissbild fasadritningar
med kulör- och materialbeskrivning 
Skissbild typritning.
 • Sektionsritning
Skissbild sektionsritning 

Tillbyggnad av enbostadshus

Här kommer exempel på ritningar

 • Situationsplan/nybyggnadskarta
Situationsplan/nybyggnadskarta 
 • Planritning
Skissbild planritning 
 • Fasad- och sektionsritning med kulör- och materialbeskrivning
Skissbild fasad-
och sektionsritning med kulör- och materialbeskrivning.

Nybyggnad av komplementbyggnad

Här kommer exempel på ritningar

 • Situationsplan/nybyggnadskarta
Skissbild på situationsplan/nybyggnadskarta 
 • Plan-, fasad- och sektionsritning med kulör- och materialbeskrivning
Skissbild typritning fasad

Mur och plank

Här kommer exempel på ritningar

 • Situationsplan/nybyggnadskarta
Skissbild situationsplan/nybyggnadskarta 
 • Fasad- och sektionsritning med kulör- och materialbeskrivning
Skissbild fasad- och sektionsritning med kulör- och materialbeskrivning 

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?