Hoppa direkt till innehållet

Rondellkonst - Världens hem

Flaggor

Världen och det internationella perspektivet finns i Älmhult. Tillsammans med Wanås Konst och konstnären David Svensson (f. 1973, Skillingaryd, verksam i Malmö) är tre av Älmhults rondeller gestaltade i temat ”Världens hem”. Temat omfattar tre av Haganäsledens rondeller och konstverken invigdes juni 2016.

Världen tar plats i Älmhult

Vägskyltar förekommer överallt i världen men de lever en ganska undanskymd tillvaro. I vanliga fall så smälter skyltarna in i miljön, men en vägskylt från ett annat land blir synlig i vårt svenska gaturum. I den här rondellen har David skapat ett collage med mer än 50 olika vägskyltar som orienterar sig runt rondellen. Genom konstverket byggs en berättelse om vår samtid och hur världen tar plats i Älmhult.

Flaggor skapar nya föreningar i mångfalden

Här vajar nio flaggor för vinden. David har dekonstruerat ett antal flaggor från olika länder för att skapa nya varianter eller som han själv uttrycker det ”skapa nya föreningar i mångfalden”.

Neonskylt - inspirerad från Hongkong

Här står en neonskylt som är inspirerad från Hongkongs neonskyltar. En skylt från Hongkong som förflyttas till Älmhult både fascinerar och framträder med sina lysande kinesiska tecken. I sin vanliga miljö smälter skylten in men i en helt ny miljö sticker den ut ordentligt.

Till toppen