Hoppa direkt till innehållet

Besöksnäring

Det dukade bordet, människor

I Älmhult är vi lite extra stolta över vårt varumärke. Alla är vi med och skapar värde, och bidrar till att Älmhult blir en inspirerande och kreativ plats. För att locka besökare till oss har bland annat en turistbroschyr tagits fram där innehållet tar avstamp i platsvarumärket.

Få platser i Älmhults storlek har ena foten fast förankrad i den småländska idyllen och den andra ute i världen. Älmhult erbjuder något unikt genom kombinationen av dessa två tillgångar. Vårt platsvarumärke vilar på tre så kallade profilbärare: IKEA, Småländskt hjärta och Internationell mötesplats. Kombinationen av dessa tre är unik för just Älmhult.

Precis som människor har platser också en personlighet. Personlighetsorden vägleder oss när vi kommunicerar även om vi inte alltid använder de exakta orden. Orden är: internationell, hemtrevlig, jordnära och påhittig.

Personlighetsorden, de tre profilbärarna, och positionen ”Älmhult – Home of the Home utgör grunden i den varumärkesplattform som vi använder som utgångspunkt när vi berättar om Älmhult. Vi ser gärna att fler använder den när de marknadsför Älmhult. Om flera röster säger samma sak blir budskapen och bilden av oss tydligare.

Till toppen