Hoppa direkt till innehållet

Platsvarumärke - frågor och svar

Här hittar du svar på frågor som berör platsvarumärket Älmhult – Home of the Home.

Vad är ett platsvarumärke?

Alla platser har ett varumärke om man med begreppet ”varumärke” menar att det är något som skapas i kontakt med omvärlden. Egentligen handlar det om allas attityder, känslor och uppfattning om en viss plats.

Ett platsvarumärke ägs gemensamt av flera intressenter som vill göra en ort eller ett ställe attraktivt. Det är kommunen, företag och besöksnäring men kan också vara andra organisationer och föreningar. Det som är gemensamt är att vi vill stärka attraktiviteten för Älmhult och få människor att upptäcka Älmhult som boendeort eller ett ställe att besöka och semestra på.

Varför arbetar vi med platsvarumärke?

Som kommun konkurrerar vi om besökare, invånare, evenemang, investeringar och etableringar. Genom att kraftsamla olika aktörer och arbeta med enhetlig, långsiktig och strategisk utveckling och marknadsföring av Älmhult, skapas bra förutsättningar att lyckas i konkurrensen – något alla som bor och verkar i vår kommun har nytta av. Det finns tre olika delar i arbetet med att få Älmhults kommun att växa:

1. Kunna bo i Älmhult: Kommunens basfunktioner med skola, omsorg, infrastruktur och kommunikationer måste fungera väl och det måste finnas bostäder för dem som vill flytta hit.

2. Vilja bo i Älmhult: Det handlar om att skapa det som är attraktivt så att människor vill bo i Älmhult. Det kan till exempel vara attraktiva boendemiljöer, en riktigt bra skola, ett attraktivt och mysigt centrum, ett bra utbud av kultur- och fritidsaktiviteter, trygghet och hälsa.

3. Veta att man kan och vill bo i Älmhult: Vi behöver kommunicera att Älmhult är ett bra ställe att bo på och verka i. Vi måste själva se de positiva sidorna och känna stolthet. Vi behöver synliggöra och marknadsföra det som är bra – skapa identitet och stolthet. Det är här arbetet med vårt platsvarumärke kommer in. 

Varför Älmhult – Home of the Home?

Begreppet Älmhult – Home of the Home bygger på resultatet av den befolkningsprognos och omvärldsanalys som genomfördes i Älmhults 2013. Där angavs tydliga rekommendationer att ta tillvara det som är mest unikt med Älmhult – att världens största heminredningsföretag finns på orten. Och Älmhult är IKEAs födelseort, hemort och hjärta. Detta ska vi vidareutveckla och använda i vårt byggande av ett starkt platsvarumärke för Älmhult.

Hur kom vi fram till vårt platsvarumärke?

Under 2013 gjorde vi en omvärldsanalys och befolkningsprognos tillsammans med företaget Kairos Future där representanter för Älmhult deltog i workshops och undersökningar. Detta arbete landade i positionen ”Älmhult – Home of the Home”. Under 2014 var personal från Älmhults kommun på turné för att besöka samhällena i kommunen för att bland annat prata om det nya platsvarumärket. Sammanlagt besöktes tio orter, från Hallaryd till Älmhult.

På våren 2015 genomförde vi en marknadsundersökning där vi tog reda på vad älmhultsbor och folk runt om i Sverige associerar med Älmhult och ”Älmhult - Home of the Home”. Resultatet av studien hittar du här. Pdf, 1.3 MB. (Pdf, 1.3 MB)

På våren 2015 hade vi en stor workshop med ett åttiotal personer som har anknytning till Älmhult. Det var personer som bor i kommunen, arbetar i kommunen, politiker, företrädare för företag och organisationer, ungdomar från Haganässkolan med flera. Utifrån det som kom fram formulerades innehållet i varumärkesplattformen "Älmhult - Home of the Home". I det arbetet samarbetade vi med PR-företaget Identx kommunikation.

Under hösten 2015 tog vi även fram en grafisk profil för platsvarumärket. Här kan du ta del av vår varumärkesplattform som vi kallar ”Guide för marknadsföring av Älmhult”. Pdf, 12.8 MB. (Pdf, 12.8 MB)

Vad står ”Älmhult – Home of the Home” för?

Få platser i Älmhults storlek har ena foten fast förankrad i den småländska idyllen och den andra ute i världen. Älmhult erbjuder något unikt genom kombinationen av dessa två tillgångar. Vårt platsvarumärke vilar på tre så kallade profilbärare: IKEA, Småländskt hjärta och Internationell mötesplats. Kombinationen av dessa tre är unik för just Älmhult.

Precis som människor har platser också en personlighet. Personlighetsorden vägleder oss när vi kommunicerar även om vi inte alltid använder de exakta orden. Orden är: internationell, hemtrevlig, jordnära och påhittig.

Personlighetsorden, de tre profilbärarna och positionen ”Älmhult – Home of the Home utgör grunden i den varumärkesplattform som vi använder som utgångspunkt när vi berättar om Älmhult. Vi ser gärna att fler använder den när de marknadsför Älmhult. Om flera röster säger samma sak blir budskapen och bilden av oss tydligare.

Varför är det viktigt att Älmhults kommun växer?

Att växa är inget mål i sig utan ett medel att bli en bättre kommun för alla som lever och bor här eller besöker oss. Befolkningstillväxten är viktig för att:

  • Utvecklas positivt
  • Behålla/skaffa kvalificerad arbetskraft
  • Främja jobb, näringsliv och företagande
  • Få bättre kvalitet och utbud i de kommunala verksamheterna
  • Få ett rikare utbud av sådant som stärker Älmhults attraktivitet
  • Skapa efterfrågan och fler jobb i handel och service
  • Stärka Älmhults attraktionskraft
  • Få till stånd en positiv spiral

Vad är lyckad platsmarknadsföring?

När invånare och näringsliv är nöjda och förväntningarna hos besökare och investerare uppfylls – då kan vi säga att vi har lyckats. 

Till toppen