Hoppa direkt till innehållet

Material att använda

Var med och bidra i arbetet med platsvarumärket! Älmhult står för mjuka färger och mjuka former. Det är organiskt, välkomnande och öppet. De jordnära färgerna utgör basen, men kompletteras med glada och pigga accentfärger för att uttrycka vår personlighet fullt ut. Det dukade bordets olika delar blir utgångspunkten för vårt grafiska designelement.

Här finns logotyper och bilder för nedladdning. Älmhults kommun äger rättigheten till logotypen men det är fritt att använda den så länge det sker med syftet att marknadsföra och sprida positiva budskap om Älmhult.

Vi vill gärna att du använder varumärket – det blir starkare ju fler som sprider det. Materialet som vi delar med oss av behöver du inte betala för och vi ger stor frihet för användning så länge det görs i rätt sammanhang.

Kom igång med marknadsföringen

Med hjälp av "Älmhult - Home of the Home" kan du koppla ihop ditt eget företag, organisation eller förening med vår gemensamma identitet. Du kan antingen välja att bara jobba med logotypen, eller en variant med både logotyp och en kort text anpassad för ditt område.

Klicka på det område som du vill läsa mer om.

Färger, Grafiska mönster, Logotypes Färger Grafiska mönster Logotypes
Typsnitt, Filmer, Bilder Typsnitt Filmer Bilder

Restriktioner

Vi har satt upp vissa restriktioner. Varumärket ”Älmhult – Home of the Home” får aldrig användas i samband med budskap som strider mot god etik vad gäller mänskliga rättigheter, människors lika värde, jämställdhet och respekt för varje enskild individ. Du får inte heller använda material från den här webbplatsen för att sälja vidare till tredje part.

Kontakt

För frågor om vårt platsvarumärke eller om du vill ha mönster i annan färg än vad som finns att hämta hem här, kontakta kommunikationsenheten på e-post kommunikation@almhult.se

Till toppen